Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 13 320 Lekë nga paga si lektor pranë Albanian University deri më 31.12.2019.
2) Të ardhura në vlerën 90 282 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë deri më 31.12.2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura në vlerën 10 200 Euro nga qiradhënia deri më 31.12.2019.
2) Të ardhura në vlerën 595 000 Lekë nga qiradhënia deri më 31.12.2019.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Nilena Eriksen, të ardhura në vlerën 798 569 Lekë nga paga si përgjegjëse e Departamentit të Stomatologjisë në Albanian University dhe si lektore pranë këtij universiteti për periudhën 09.05.2019-31.12.2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Nilena Eriksen, të ardhura në vlerën 166 705 Lekë nga paga si administratore e shoqërisë Instituti i Lidershipit Sh.p.k me Nipt L52125010R.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari bankare me gjendje 1 880.72 Euro në datë 31.12.2019 me burim të ardhura nga qiratë dhe kursimet.
2) Llogari bankare me gjendje 962 Lekë në datë 31.12.2019 me burim të ardhura nga paga dhe kursimet.
3) Llogari bankare me gjendje 7.23 Euro në datë 31.12.2019 si kursime të të ardhurave.
4) Llogari bankare në Kosovë me gjendje 10 Euro në datë 31.12.2019 si kursime të të ardhurave.
5) Llogari bankare me gjendje 0 Lekë në datë 21.12.2019. Llogaria është përdorur nga Kuvendi për derdhjen e pagës së subjektit por është mbyllur nga Z.Piciri në datë 21.12.2019.
6) Gjendje të mjeteve monetare cash si të ardhura nga qiraja dhe punësimi ndër vite, 950 000 Lekë plus 2 000 Euro.
7) Bashkëshortja, Znj. Nilena Eriksen, gjendje të llogarisë së kursimit në 31.12.2019, shuma 20 483.27 Euro. Burimi i të ardhurave është nga huaja e dhënë nga nëna.
8) Bashkëshortja, Znj. Nilena Eriksen, llogari rrjedhëse e mbyllur në 19.08.2019.
9) Bashkëshortja, Znj. Nilena Eriksen, llogari bankare me burim të ardhura nga paga dhe me gjendje 4 356.89 Lekë në 31.12.2019.
10) Bashkëshortja, Znj. Nilena Eriksen, llogari bankare me gjendje 104.82 Euro në 31.12.2019.
11) Bashkëshortja, Znj. Nilena Eriksen, llogari bankare me gjendje 19.43 Euro në 31.12.2019, si të ardhura familjare.
12) Bashkëshortja, Znj. Nilena Eriksen, gjendje të llogarisë bankare të pagës, 0 Lekë në 31.12.2019.
13) Bashkëshortja, Znj. Nilena Eriksen, hua pa afat të marrë nga nëna në vlerën 112 000 Euro për të cilën gjatë 2019 është likuiduar detyrimi në vlerën 7 000 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 105 000 Euro. Fondet e marra hua janë përdorur për blerjen e një toke në Lundër, Tiranë së bashku me bashkëshortin.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Bashkëshortja, Znj. Nilena Eriksen, shpenzuar shumën 7 000 Euro si shlyerje pjesore të huasë së marrë nga nëna në vitin 2019 në vlerën 112 000 Euro (hua pa afat).