Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 884 019 Lekë nga paga si Drejtor i Përgjithshëm i Qendrës Kombëtare Kultore për Fëmijë dhe Teatri i Kukullave, si Kryetar i Bashkisë Kolonjë, nga dietat dhe shërbimet dhe nga honoraret nga Këshilli i Qarkut.
2) Të ardhura në vlerën 4 590 000 Lekë nga angazhimi si autor, regjisor, skenarit dhe aktor në programin “E diela Shqiptare – B.E Coffee” pranë Televizionit Klan për periudhën Janar- Gusht 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Ajlin Petrela, të ardhura në vlerën 854 622 Lekë nga paga si specialiste pranë Drejtorisë së Trashgimisë Kulturore dhe Turizmit, Bashkia Tiranë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kontratë sipërmarrje për blerjen e një apartamenti me vlerë totale 128 776 Euro për të cilën është likuiduar gjatë vitit 2019, shuma e detyrimit 25 755 Euro.
2) Shtesë 884 019 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga pagaT dhe honoraret.
3) Shtesë 4 590 000 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga angazhimi si aktor, autor, skenarist, prezantues pranë TV Klan për periudhën 01.01.2019-31.08.2019.
4) Shtesë 68 000 Lekë në llogarianë bankare me burim të ardhura nga aktiviteti artistik dhe nga honoraret për konsulencë artistike “Rin Show” në Teatrin e Korçës.
5) Pakësuar me 360 000 Lekë llogaria bankare për likuidimin e detyrimit të kredisë për 12 muaj.
6) Pakësuar me 2 000 Euro llogaria bankare, si transaksion bankar kunatit.
7) Kredi për të cilën është likuiduar shuma 360 000 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer e detyrimit 119 700 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 25 755 Euro për shlyerjen pjesore të kontratës së sipërmarrjes së lidhur për blerjen e një apartamenti në vlerë totale 128 776 Euro.
2) Shpenzuar shuma 360 000 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë.