Treasury Transactions

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

 • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
 • Where allocated funds go
 • How much is paid for certain services and projects.
 • How much money each institution spent
 • How much money is paid at certain time intervals
 • Etc

 • Institution List
 • Supplier List
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  Results

  Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
  All All All 358,384,471,709.00 264,746 All => =>

  Transactions
  *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

  Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
  Komisariati i Policise Diber (0606) RAIFFEISEN BANK SH.A Diber 90,000 2014-12-30 2014-12-31 25710160242014 Te tjera transferta tek individet kom policise ndihme ekonomike
  ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 13,216 2014-12-30 2014-12-31 17710940102014 Kontribute per sigurime shoqerore Aluizni Fier 1094010 te prapambetura tatim Tetor 2009
  Spitali Gjirokaster (1111) MEGAPHARMA Gjirokaster 12,210 2014-12-30 2014-12-31 57210130182014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013018 SPITALIT CIVIL GJIROKASTER MEDIKAMENTE FAT NR 38830 NR SER 119664167 DT 13.12.2014 FH NR 198 DT 15.12.2014 KONTR 369.1 DT 13.12.2014
  Gjykata e rrethit Korce (1515) DETION SHEHU Korçe 6,000 2014-12-30 2014-12-31 31210290232014 Shpenzime gjyqesore GJYKATA E RRETHIT PAGESE AVOKATI DETION SHEHU FAT NR 3 DAT 30.12.2014
  Prokuroria e rrethit Lezhe (2020) MERITA GJEÇI Lezhe 20,000 2014-12-30 2014-12-31 14710280172014 Shpenzime per honorare PROKURORIA LEZHE PAG FAT NR 85 DT 29.12.2014
  Komuna Kelmend (3323) POSTA SHQIPTARE SH.A M.Madhe 1,926,000 2014-12-30 2014-12-31 25326260012014 Ndihme ekonomike 2626001-Komuna Kelmend ( Pagese shperblime NEK & PAK dhjetor 2014)
  Bashkia Sarande (3731) KOZMOS SHPK Sarande 395,040 2014-12-29 2014-12-31 662221380012014 Sherbime te tjera sherbim, rikonstruksion grope septike fshati gjashte nga bashkia , lik fat nr 30 dt 23.12.2014
  Bashkia Kamez (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 112,208 2014-12-30 2014-12-31 59321660012014 Elektricitet 2166001 Bashkia Kamez Lik energji Fatura permbledhese Kont:K623445,k6233376,k447514,k449199,k626986,k449624,k447515,k448430,k448429,k449195
  Aparati i Drejtorise se Policise se Shtetit (3535) PAERA Tirane 190,001 2014-12-30 2014-12-31 70210160792014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,D Pergjithshme pol shtetit ,BL ILACE, UP 69 D 23/12/14, NJF 23/12/14,FAT 4 D 26/12/14 S 19437004,19437005,FH 24 D 26/12/14
  Aparati Ministrise se Financave (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 1,257,173 2014-12-29 2014-12-31 75310100012014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Min.Fin. sig.shoq.,sig.shend.,sig.supl.per ekz.v.gjyq.nr.54 dt.06.02.2006 S.Xhiaj larg.nga puna Liste pagese per periudhen 06.01.2007-31.10.2014
  Aparati Ministrise se Puneve te Jashtme (3535) BUKURIJE DAJA Tirane 7,000 2014-12-30 2014-12-31 68510150012014 Shpenzime per pritje e percjellje MIN E JASHTME FLAMUJ UP. 45 DT. 09.12.2014 PV DT. 09.12.2014 FAT.157(005637) DT. 09.12.2014 FH. 107 DT. 09.12.2014
  Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) BANKA E TIRANES Tirane 6,500 2014-12-30 2014-12-31 76610040012014 Udhetim i brendshem 602 MZHETS dieta,urdher nr 576 d t29.12.2014,bordero dt 30.12.2014
  Prefektura e qarkut Vlore (3737) BANKA E TIRANES Vlore 10,000 2014-12-30 2014-12-31 29010160742014 Udhetim i brendshem 1016074 PREFEKTURA DJETA DHJETOR 2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Diber (0606) RADIKA Diber 120,000 2014-12-30 2014-12-31 23210100462014 Blerje dokumentacioni 1010046 Tatimetblerje dok. fat nr 29 date 23.12.14
  ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 11,800 2014-12-30 2014-12-31 17310940102014 Kontribute per sigurime shoqerore Aluizni Fier 1094010 te prapambetura tatim Gusht 2009
  Spitali Gjirokaster (1111) ANAKONDA Gjirokaster 245,252 2014-12-30 2014-12-31 57710130182014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013018 SPITALIT CIVIL GJIROKASTER ROJE DHJETOR 2014 FAT NR 200 DT 26.12.2014 NR SER 13731342 KONTR 156 DT 06.05.2014
  Drejtoria e Pyjeve Lezhe (2020) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Lezhe 29,982 2014-12-30 2014-12-31 16310260172014 Elektricitet 1026017 SHERBIMI PYJOR LEZHE LIK FAT NGA V.2011 -DHJETOR 2014 SIPAS AKT-RAKORDIMIT PER CONTR.D70013 MIRDITE
  Komuna Gruemire (3323) FREDERIK SHIROKA M.Madhe 12,000 2014-12-30 2014-12-31 17626290012014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 2629001-Kom.Gruemire(lik.fat.kualidim objekti,nr.20,dt.05.11.2014)seri 86292323
  Komuna Ksamil (3731) S I R E T A 2F Sarande 157,963 2014-12-30 2014-12-31 18127360012014 Shpenz. per rritjen e AQT - varrezat lik nga kom ksamil
  Komuna Paskuqan (3535) HALIL RRUSTAJ Tirane 9,960 2014-12-30 2014-12-31 24428070012014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Komuna Paskuqan lik lik mater urdh prok nr 9 dt 26.11.2014,proc verb dt 27.12.2014,fat 9 dt 1.12.2014,seri 0009459,fl hyr nr 30 dt 1.12.2014