Treasury Transactions

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

 • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
 • Where allocated funds go
 • How much is paid for certain services and projects.
 • How much money each institution spent
 • How much money is paid at certain time intervals
 • Etc

 • Institution List
 • Supplier List
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  Results

  Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
  All All All 358,384,471,709.00 264,746 All => =>

  Transactions
  *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

  Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
  Bashkia Shkoder (3333) BANGA E PARE E INVESTIMEVE Shkoder 1,371,000 2014-12-30 2014-12-31 88721410012014 Ndihme ekonomike 2141001 bashkia shkoder shperblim per ndihme ekonomike rajoni nr 1
  Komuna Preze (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 14,961 2014-12-28 2014-12-31 27528040012014 Elektricitet 2804001 Komuna Preze Lik energji kontr V 622056 fat 618524974
  Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) O K T A P U S Tirane 381,289 2014-12-30 2014-12-31 23810140962014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 602 AKKP sherbim roje,kontrate nr 29 dt 09.04.2014 ne vazhdi,.fat nr 2427 dt 29.12.2014,seri 13472428,urdher nr 458 dt 29.12.2014
  ALUIZNI-Tirana (2) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 304,264 2014-12-31 2014-12-31 7110940272014 Kontribute per sigurime shoqerore ALUIZNI TIRANA 2 sigurime muaji dhjetor 2014
  Avokati i Shtetit (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 3,600 2014-12-30 2014-12-31 39610140582014 Posta dhe sherbimi korrier avokati i shtetit, posta,fat nr 723 dt 30.11.2014 sr 12598689
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TIRANA BAILIFF'S SEVICES Tirane 16,000 2014-12-30 2014-12-31 2472101552014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 2101155 Nderm.nr 2 punet vendim gjqyi ndue zefi urdher 2310 dt 30.12.14
  Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 10,190 2014-12-30 2014-12-31 82610170312014 Udhetim i brendshem 1017031 REP USHT 2001 DIETA
  Parqet Kombetare Bylis (0909) BYLYS 2003 Fier 264,600 2014-12-30 2014-12-31 4210120652014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Parqet Kombetare Bylis 1012065 likujdim fature
  Komuna Lekas (1515) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Korçe 2,800 2014-12-30 2014-12-31 20124970012014 Elektricitet 2497001 KOM LEKAS ENERGJI KONTRATA B47902 FAT 619119399 KONB47905 FAT 619119401 KONT 47904 FAT 619119402 KONT 47901 FAT 618652281
  Komisariati i Policise Lezhe (2020) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Lezhe 215,295 2014-12-30 2014-12-31 42310160312014 Elektricitet 1016031 KOMISARIATI POLICISE LEZHE PAG SIPAS LISTE DETYRIMIT DT 30.12.2014 PER KONTRATAT D70002,D70544,D65472,D70001
  Qendra e Zhvillimit Shkoder (3333) BLINISHTA Shkoder 357,240 2014-12-30 2014-12-31 19521410372014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale QENDRA E ZHVILLIMIT SHKODER FAT 16371174 DT 24.12.2014
  Komuna Vaqarr (3535) TIRANA THEMEL Tirane 399,998 2014-12-30 2014-12-31 18428010012014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Komuna Vaqarr lik pastrim kanali,urdh prok nr 14 dt 11.11.2014,njoft fit dt 12.11.2014,prevent 13.11.2014,situac dt 11.12.2014,fat 132 dt 11.12.2014 seri 16563132
  Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) SILVANA SHAKA Tirane 14,400 2014-12-30 2014-12-31 73010140012014 Shpenzime te tjera transporti MINISTRIA E DREJTESISE Larje aut.kont.sherb.854/2 dt.29.01.14 vazhdim ft.116 dt.30.12.14 seri 001023 pcv 30.12.14
  Agjencia Kombetare e Bregdetit (3535) FLORENTINA CANAJ Tirane 89,100 2014-12-30 2014-12-31 6710940292014 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh AKB qera zyra kont 356/2 01.09.2014 fat 8 01.09.2014
  Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) R & R GROUP Tirane 381,600 2014-12-30 2014-12-31 23710140962014 Pjese kembimi, goma dhe bateri 602 AKKP pjese kembimi,up nr 101 dt 05.12.2014,njoftim fit dt 22.12.2014,kontrate nr 118 d t24.12.2014,fat nr 36 dt 24.12.2014,seri 16325736,fh nr 74 dt 24.12.2014
  Ndermarrja punetoreve nr. 3 (3535) PLUS COMMUNICATION Tirane 46,866 2014-12-30 2014-12-31 15421011562014 Paga baze Nderm Punet nr 3 lik ndalese telefoni fat 119358589 dt 01.10.14 + 119366285 dt 01.11.14
  Komisariati i Policise Durres (0707) KASO DUCKA Durres 2,972,263 2014-12-30 2014-12-31 39110160252014 Shpenzime te tjera transporti 1016025 DREJT POLICISE SHERBIM PARKIMI
  Parqet Kombetare Bylis (0909) BYLYS 2003 Fier 9,776 2014-12-30 2014-12-31 4010120652014 Karburant dhe vaj Parqet Kombetare Bylis 1012065 likujdim fature
  Drejtoria Arsimore Lezhe (2020) LINDA-80 Lezhe 124,000 2014-12-30 2014-12-31 27110110202014 Shpenzime te tjera transporti DREJT ARSIM LEZHE LIK FAT.74 DT.15.12.2014 SIPAS KONTR
  Komuna Kelmend (3323) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA M.Madhe 1,000,000 2014-12-30 2014-12-31 25226260012014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2626001 Komuna Kelmend( likujdim kontribut per bashkefinancim sipas kontrates me Komisionin Europian 2013:)sipas dikumentit justifikues- akt-rakordim trensferte ne llogarine:AL57213510190000000001174005 per.aut.K.Jana ID 22543119