Treasury Transactions

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

 • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
 • Where allocated funds go
 • How much is paid for certain services and projects.
 • How much money each institution spent
 • How much money is paid at certain time intervals
 • Etc

 • Institution List
 • Supplier List
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  Results

  Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
  All All All 358,384,471,709.00 264,746 All => =>

  Transactions
  *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

  Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
  Dega e Thesarit Vlore (3737) INFOSOFT OFFICE SHA Vlore 142,800 2014-12-30 2014-12-31 16210100372014 Kancelari BLERJE KANCELARI DEGA E THESARIT 1010037 FATURA NR.119808726 DT.22.12.2014
  Drejtoria Rajonale Tatimore Diber (0606) KASTRIOT VORFI Diber 108,990 2014-12-30 2014-12-31 22310100462014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1010046 Tatimet materiale pastrimi fat nr 84 date 18.12.14
  ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 29,601 2014-12-30 2014-12-31 178110940102014 Kontribute per sigurime shendetesore Aluizni Fier 1094010 te prapambetura sig Tetor 2009
  Bashkia Gjirokaster (1111) ALBANIAN COURIER Gjirokaster 7,200 2014-12-30 2014-12-31 575221150012014 Posta dhe sherbimi korrier
  Dogana Korce (1515) LUAN MENTOR YLLI Korçe 179,825 2014-12-30 2014-12-31 21510100842014 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh DOGANA KORCE QERA FAT 10 DATA 30.12.2014
  Komuna Shengjin (2020) BANKA E TIRANES Lezhe 1,161,200 2014-12-30 2014-12-31 21525720012014 Ndihme ekonomike KOM SHENGJIN PAG ND.EKON DHJETOR 2014,SI DHE SHPERBLIM ND EKON DHE PAAFTESI
  Bashkia Sarande (3731) RAIFFEISEN BANK SH.A Sarande 242,325 2014-12-29 2014-12-31 658221380012014 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur shperblim keshilltaret nga bashkia
  Bashkia Tirana (3535) TOMORR SPAHIU Tirane 7,694 2014-12-30 2014-12-31 120321010012014 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore BASHKIA TIRANE KONT1589 DT 22.02.11 FAT 1222145 DT 23.12.11 SHKRESA 737/3 DT 23.05.12
  Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) BANKA CREDINS Tirane 1,414,368 2014-12-30 2014-12-31 7162010140012014 Shpenzime per honorare MINISTRIA E DREJTESISE sherbim perkthimi,urdher min nr 706 dt 29.12.2014 bordero
  Aparati Min se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (3535) ALB-LEAA Tirane 444,000 2014-12-30 2014-12-31 71810060012014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1006001 MTI, .Shpenz.rip.rrjeti elektrik &hidraulikfat.46dt.26.12nr.S.16405146,U.6662dt.29.10,Preventovdt.05.11,U.Prok.nr.72dt.12.11,Ft.03.12,vler.perf.03.12.14Situacion,form.njoft.
  Burgu 302 Tirane (3535) BOSFOR GROUP Tirane 8,160 2014-12-30 2014-12-31 13110140102014 Kancelari I.E.V.P.Paraburgim Mine Peza lik kartolina urimi up nr 29 dt 29.12.2014 pv dt 29.12.2014 fat nr 47 dt 29.12.2014 sr 18481799
  Presidenca (3535) VASILIKA ÇITO Tirane 9,000 2014-12-30 2014-12-31 56110010012014 Kancelari Presidenca lik kancelari,VKM nr 358 dt 24.4.2013,urdh prok nr 110/1 dt 23.10.2014,proc verb nr 5 dt 27.10.2014,fat 58 dt 20.11.2014 seri 6493208,fl hyr nr 173 dt 20.11.2014
  Bordi i Kullimit Vlore (3737) A.SH. ENGINEERING Vlore 220,800 2014-12-30 2014-12-31 22610050802014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj MBIKQYRJE OBJEKTESH NE KULLIM,UJITJE DHE MBROJTJE FAT.NR.10 B.KULLIMIT 1005080
  Komuna Luzni (0606) ZENULLA MEHMETI Diber 216,000 2014-12-31 2014-12-31 157 23580012014 Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime komuna luzni lik fat nr 42dt3.12.14
  ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 28,910 2014-12-30 2014-12-31 17810940102014 Paga baze Aluizni Fier 1094010 te prapambetura sig Tetor 2009
  Drejtoria e Bujqesise Korce (1515) EUROGJICI - SECURITY Korçe 30,809 2014-12-30 2014-12-31 26310050152014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes DR.BUJQESISE KORCE FAT 726 DT 09.12.14 ROJE OBJEKTI
  Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Lezhe (2020) BIG LEO Lezhe 10,000 2014-12-30 2014-12-31 10610250562014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim ZYRA RAJON E ND EKONOMIKE LIK FAT.866 DT.17.12.2014
  Komuna Shale (3333) POSTA SHQIPTARE SH.A Shkoder 2,244,000 2014-12-30 2014-12-31 12227580012014 Ndihme ekonomike KOMUNA SHALE SHKODER SHPERBLIME FUNDVITI 2014 PER NDIHME EKON. DHE PAAFTESI
  Qendra Shtepia e Perbashket (3535) FRAN DEDNDREAJ Tirane 4,500 2014-12-30 2014-12-31 9321011622014 Kancelari Shtepia Perbashket lik blerje mat pv 4 dt 29.12.14 fat 21 dt 29.12.14 sr 5717099
  Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) MIRA ZGJANI Tirane 101,680 2014-12-30 2014-12-31 71810140012014 Shpenzime per honorare MINISTRIA E DREJTESISE sherbim perkthimi,urdher min nr 707 dt 29.12.2014 fat 136 dt 12.11.14 sr 7170636,nr 138 dt 09.12.14 sr 7170638 nr 122 dt 03.09.2014 sr 7170622