Treasury Transactions

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

 • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
 • Where allocated funds go
 • How much is paid for certain services and projects.
 • How much money each institution spent
 • How much money is paid at certain time intervals
 • Etc

 • Institution List
 • Supplier List
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  Results

  Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
  All All All 358,384,471,709.00 264,746 All => =>

  Transactions
  *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

  Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
  Komuna Shkrel (3323) POSTA SHQIPTARE SH.A M.Madhe 2,148,000 2014-12-30 2014-12-31 199262800012014 Ndihme ekonomike 2628001-Kom.Shkrel (lik.shperb.nd.ek. & paaf 2014)
  Komisariati i Policise Shkoder (3333) DEGA TATIM - TAKSA SHKODER Shkoder 57,840 2014-12-31 2014-12-31 32710160212014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna KOMISARIATI POLICISE SHKODER TATIM NE BURIM PER EKZEKUTIM VENDIMI GJYQSOR 3458 DT. 01.07.2004
  ALUIZNI - Drejtoria e Pergjithshme + Tirana (3) (3535) KLIMA TEKNIKA TB2 Tirane 312,672 2014-12-30 2014-12-31 23110940022014 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre Drejt.Pergjith.Aluiznit blerje kondicionere pv 29.12.2014 fat 1951 s 17682186 fh 560 29.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 1,044,600 2014-12-30 2014-12-31 120110100772014 Udhetim i brendshem 1010077 DREJT PERGJ DOGANAVE. lik dieta br vendit urdher dt 24.12.2014, listpag dt 24.12.2014
  ALUIZNI - Drejtoria e Pergjithshme + Tirana (3) (3535) BUJAR BUNDO Tirane 90,720 2014-12-30 2014-12-31 23210940022014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore Drejt.Pergjith.Aluiznit rikonstruksion i taraces sit pun pv marrje dorzim 30.12.2014 fat 70 s 13379173
  Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 2,975,000 2014-12-30 2014-12-31 25110140962014 Te tjera transferime korrente 604 AKKP vendime gjyqi + kompesim proneArdian Hajdari me prokure nga Martin Nika,shkrese e MF nr 16183/35 dt 11.12.2014,urdher nr 451 dt 26.12.2014,shkrese e MD nr 9206/1 dt 16.12.2014,vendim nr 10808 dt 26.12.2014
  PIU Menaxhimi i Pastrimit te Zonave Bregdetare (3535) (0000) MANDI1 Tirane 64,794 2014-12-31 2014-12-31 25010940202014 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT PMI Zona Bregdetare garanci punimesh fat 6,7,8,9 15.05.2014 urdher 30.12.2014
  Drejtoria e Pergjithshme e Hekurudhave Durres (0707) EURONDERTIMI 2000 Durres 3,390,074 2014-12-30 2014-12-31 707110060952014 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) TDO 0707/DRE E PERGJ. E HEKUR. /KOD.1006095/NDERT REPARTI I I RIPAR TE VAGINAVE
  Klubi I Futbollit Fier (0909) UJESJELLSI FIER Fier 8,520 2014-12-30 2014-12-31 25221110132014 Uje MARS 2014 SHUMESPORTI FIER
  Komuna Kodovjak (0810) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Gramsh 321,000 2014-12-30 2014-12-31 32924310012014 Pagese paaftesie 2431001 Shperblime paaftesia Komuna Kodovjat
  Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Korce (1515) ILIRJAN POSTOLI Korçe 66,660 2014-12-31 2014-12-31 21910161052014 Kancelari DR.RAJ.KUFIRI-MIGRACIONI KORCE FAT.1182 KANCELARI
  Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Lezhe (2020) BANKA E TIRANES Lezhe 24,500 2014-12-30 2014-12-31 10910250562014 Udhetim i brendshem ZYRA RAJON E ND EKONOMIKE LIK DIETA SIPAS LIST-PAGESES
  Komisariati i Policise NSH Shkoder (3333) "SHPRESA" SHPK Shkoder 695,430 2014-12-31 2014-12-31 30810160132014 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat KOMISARIATI I POLICISE NSH SHKODER FAT. 19112203 DT. 30.12.2014
  ALUIZNI - Drejtoria e Pergjithshme + Tirana (3) (3535) COMMUNICATION PROGRESS Tirane 227,909 2014-12-30 2014-12-31 23010940022014 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre Drejt.Pergjith.Aluiznit blerje serveri fat 563 s 18526041 fh 48 26.12.2014
  Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 331,000 2014-12-30 2014-12-31 120210100772014 Udhetim i brendshem 1010077 DREJT PERGJ DOGANAVE. lik dieta br vendit urdher dt 24.12.2014, listpag dt 24.12.2014
  ALUIZNI - Drejtoria e Pergjithshme + Tirana (3) (3535) TONI-SECURITY Tirane 156,702 2014-12-30 2014-12-31 22310940022014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Drejt.Pergjith.Aluiznit roje objekti kont sherb 4164 25.07.2014 fat 157 s 15721558
  Aparati i Ministrise se Zhvillimit Urban dhe Turizmit (3535) VJOLLCA OSMANI Tirane 48,000 2014-12-30 2014-12-31 54010940012014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim MZHUT materiale pastrimi up 5912/1 22.12.2014 pv p 24.12.2014 fat 68 s 18936968 fh 39 24.12.2014
  Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) PRO CREDIT BANK Durres 71,760 2014-12-30 2014-12-31 26810060982014 Te tjera transferta tek individet 1006098 DREJT PERGJ DETARE SHPERBLIM PER DALJE NE PENSION ILIRJAN AGARAJ
  ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 11,800 2014-12-30 2014-12-31 17510940102014 Kontribute per sigurime shoqerore Aluizni Fier 1094010 te prapambetura tatim Shtator 2009
  Komuna Sult (0810) RAIFFEISEN BANK SH.A Gramsh 18,000 2014-12-30 2014-12-31 19924370012014 Pagese paaftesie 2437001 Shperblim paaftesia Komuna Sult