Treasury Transactions

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected] Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

 • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
 • Where allocated funds go
 • How much is paid for certain services and projects.
 • How much money each institution spent
 • How much money is paid at certain time intervals
 • Etc

 • Institution List
 • Supplier List
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  Results

  Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
  All All All 358,384,471,709.00 264,746 All => =>

  Transactions
  *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

  Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
  ALUIZNI - Drejtorite Durres + Kruje (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 2,061,018 2014-12-30 2014-12-31 12110940042014 Kontribute per sigurime shoqerore TDO 0707/ALUIZNI/KOD 1094004/ DIF. SIGURIME PRILL 2009
  ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 24,923 2014-12-30 2014-12-31 16510940102014 Shtese page per funksionin Aluizni Fier 1094010 te prapambetura tatim Prill 2009
  Komuna Sult (0810) LUMTURI KRASNIQI Gramsh 10,000 2014-12-31 2014-12-31 19224370012014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te urave Sa paguar fat.nr.9 dt:11.12.2014 nga Komuna Sult
  Bordi i Kullimit Korce (1515) JOKLEN & CO Korçe 786,680 2014-12-30 2014-12-31 25110050722014 Sherbime te tjera BORDI I KULLIMIT KORCE REGJISTRIM I PRONAVE PRIVATE TE PALUAJTSHME NE ZVRPP FAT.58 DT 12.12.14
  Komuna Zejmen (2020) BANKA E TIRANES Lezhe 72,000 2014-12-30 2014-12-31 14925700012014 Shpenzime per honorare KOM ZEJMEN PAG SIPAS BORDEROSE
  Bashkia Ballsh (0924) GRAND KONSTRUKSION M Mallakaster 11,175,648 2014-12-30 2014-12-31 251 2131001 2014 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) PAGESE PER GRAND KONSTRUKSION NGA BASHKIA BALLSH
  Drejtoria e Rajonit Verior (Shkoder) (3333) MALI Shkoder 2,069,160 2014-12-30 2014-12-31 41810060772014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj DREJ RAJONIT VERIOR LIKUJ FAT NR 11317491 DT 22.12.2014
  Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) SHTEPIA QENDRORE USHTRISE Tirane 14,400 2014-12-30 2014-12-31 81510170512014 Shpenzime te tjera qiraje 600-602-REP 4001 likuidim hoteli, VENDIM 9 DT 23.06.14 VENDIM 13 DT 26.11.14 SHKRESA MF 16105/2 DT 21.11.14 FAT 134 DT 28.09.2013 SR 00909293
  Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 18,000 2014-12-29 2014-12-31 176310060542014 Sherbime te tjera ARSH - Shkresat9286/1 dt 26.12.14 Shkr Min 7577/1 dt 19.12.14 Shpronesim Rruga Transballkanike
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 206,097 2014-12-31 2014-12-31 16510910012014 Posta dhe sherbimi korrier 602, Kom.per mbro nga diskriminimi ,posta up 217 d 29/12/14, kon 26/12/14,fat 529 d 12594979 d 26/12/14
  Njesia e transportit mjeksesor me helikoptere (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 7,660 2014-12-30 2014-12-31 29910130582014 Udhetim jashte shtetit 1013058 NJTHMH DIETA ME JASHTE URDHER MINISTRI 5399 DT. 12.09.2014 UB DT. 273 DT. 30.12.2014 LISTPAGESA bashkangjitur
  Ministria e Integrimit (3535) SILVANA SHAKA Tirane 13,600 2014-12-30 2014-12-31 52710780012014 Sherbime te tjera MINISTRIA E INTEGRIMIT lavazh, kont ne vazhdim 31.12.2013 fat.103 dt.29.12.2014 seria 001015
  ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 79,364 2014-12-30 2014-12-31 16110940102014 Shtese page per funksionin Aluizni Fier 1094010 te prapambetura tatim Shkurt 2009
  Bashkia Gramsh (0810) OSMANI/G Gramsh 500,755 2014-12-31 2014-12-31 81321140012014 Shpenz. per rritjen e AQT - lulishtet 2114001 Fat.nr.13855523 dt:29.12.2014,situacion perundimtar, nga Bashkia Gramsh
  Komuna Pojan (1515) SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP Korçe 24,520 2014-12-30 2014-12-31 31025000012014 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit SIGURACION MJETI FAT NR 509 DT 30.10.2014. KOMUNA POJAN KORCE
  Qarku Lezhe (2020) GJEOKONSULT & CO Lezhe 11,232,000 2014-12-30 2014-12-31 27020200012014 Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime KESHILLI I QARKUT PAG FAT NR 111 DT 30.12.2014
  Bashkia Ballsh (0924) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Mallakaster 16,430 2014-12-30 2014-12-31 248 2131001 2014 Elektricitet 2131001 PAGESE NGA BASHKIA BALLSH FATURE TETOR 2014 PER OSHEE KODIKLIENTIT F11F010104129566
  Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) TUFIK KURTI Shkoder 119,880 2014-12-30 2014-12-31 16110051162014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale QTTB SHKODER FAT 19200630 DT 29.12.2014
  Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) SHTEPIA QENDRORE USHTRISE Tirane 14,880 2014-12-30 2014-12-31 81610170512014 Shpenzime te tjera qiraje 600-602-REP 4001 likuidim hoteli, VENDIM 9 DT 23.06.14 VENDIM 13 DT 26.11.14 SHKRESA MF 16105/2 DT 21.11.14 FAT 145 DT 31.10.2013 SR 09112808
  Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 358,047 2014-12-27 2014-12-31 170310060542014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve ARRSH - Shkresa Nr 9552, 9548, Nr. 9175/1 dt 26.12.14 VKM 848 dy 03.12.14 Shpronesim Segmenti Shkoder- Hani i Hotit