Treasury Transactions

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

 • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
 • Where allocated funds go
 • How much is paid for certain services and projects.
 • How much money each institution spent
 • How much money is paid at certain time intervals
 • Etc

 • Institution List
 • Supplier List
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  Results

  Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
  All All All 358,384,471,709.00 264,746 All => =>

  Transactions
  *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

  Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
  Nd-ja Komunale Banesa (0810) VLADIMIR DERMYSHI(K97212801R) Gramsh 328,000 2014-12-31 2014-12-31 13321140082014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2114008 Fat.nr.05 dt:30.12.2014 nga Komunale Banesa
  Bashkia Maliq (1515) VASHTEMIA Korçe 1,855,418 2014-12-31 2014-12-31 29121680012014 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) BASHKIA MALIQ SITUACIONE PERFUNDIMTARE KANALIZIM I UJRAVE TE ZEZA FSHAT MALIQ FAT NR 186 DAT 30.12.2014
  Dega e Kujdesit Paresor Lezhe (2020) " 2 L X " Lezhe 43,200 2014-12-31 2014-12-31 16510130112014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes DREJT RAJON E SHENDETESISE LEZHE PAG FAT NR 283 DT 29.12.2014
  Qendra Ekonomike Kultures (0924) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Mallakaster 10,987 2014-12-30 2014-12-31 127 2131007 2014 Elektricitet 2131007 PAGESE PER FATURA NENTOR OSHEE KODI KLIENTIT F11F1400931129583 NGA DREJTORINE E KULTURES BALLSH
  Drejtoria Arsimore Shkoder (3333) POSTA SHQIPTARE SH.A Shkoder 747,000 2014-12-30 2014-12-31 33610110332014 Te tjera transferta tek individet 1011033 DREJTORIA ARSIMORE SHKODER, SHPERBLIM NXENES TE DALLUAR
  Aparati Qendror i SHIKUT (3535) IMPACT Tirane 370,000 2014-12-30 2014-12-31 73810180012014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes SHISH Mirembajtje pajisje teknike up 387/3 dt 16.12.2014 fat 18938246 fh 13
  Drejtoria e Rajonit Qendror (Tirane) (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 22,720 2014-12-30 2014-12-31 25610060792014 Elektricitet 1006079 Drejtoria Rajonit Qendror energji elektrike nentor 2014 kontrate nr TR3V010069570478, ngjitur permbledhsja
  Inspektoriati Qendror (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 2,500 2014-12-30 2014-12-31 19110870112014 Sherbime telefonike Insp Qendror lrimburs telef dhjetor ITeuta Kukaj 2014
  Qendra Kombetare e transfuzionit te gjakut (3535) T.N.T EXPRESS ALBANIA Tirane 15,229 2014-12-30 2014-12-31 35210130552014 Posta dhe sherbimi korrier Q.K.T.GJAKUT posta TNT vazhdim kontr. 144/7 dt. 04.08.2014 fat6288(18476488) dt. 23.12.2014
  Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 4,986 2014-12-31 2014-12-31 16910910012014 Posta dhe sherbimi korrier 602, Kom.per mbro nga diskriminimi ,posta up 220 d 30/12/14, fat 5005 d 26/12/14 s 16482580
  Bashkia Durres (0707) RAIFFEISEN BANK SH.A Durres 8 2014-12-30 2014-12-31 70021070012014 Sherbime te tjera 2107001 BASHKIA DURRES KOMISION KTHIMI BANKE PER IINVALID ME NR REFER 1501294 DHE 1501294 SHUMA 10050,10050
  ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 574,331 2014-12-30 2014-12-31 16410940102014 Paga baze Aluizni Fier 1094010 te prapambetura sig Prill 2009
  Bashkia Gramsh (0810) ARJOLA DERVISHI Gramsh 86,981 2014-12-30 2014-12-31 80121140012014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2114001 Fat.nr.5 dt:19.12.2014 nga Bashkia Gramsh
  Komuna Fshat Ballsh (0924) ERVIN SADIKU Mallakaster 120,000 2014-12-30 2014-12-31 292 2635001 2014 Uniforma dhe veshje te tjera speciale PAGESE PER ERVIN SADIKU NGA KOMUNA QENDER MALLAKASTER
  Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) BELLA CONFEX Shkoder 7,678,634 2014-12-30 2014-12-31 5510100732014 Tatim mbi fitimin nga subjektet e sektorit privat DREJ RAJONALE TATIMORE RIMBURSIM DETYRIMESH TATIMORE TE PAGUARA ME TEPER
  Reparti Ushtarak Nr.6660 Tirane (3535) VASILIQI RUSMALI Tirane 10,000 2014-12-30 2014-12-31 18610170852014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1017085 602-REP 6004 bl mater up 1062/6 dt 2.12.2014 pv 24.12.2014 ft 71 dt 24.12.2014 s 6486957 fh 14 dt 24.12.2014
  Drejtoria e Rajonit Qendror (Tirane) (3535) KUMRIA 1 Tirane 152,499 2014-12-30 2014-12-31 25510060792014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Drejtoria Rajonit Qendror roje dhjetor 2014 kont va 23.06.2014 fat 17579426
  Agjensia e Prokurimit Publik (3535) C.C.S. Tirane 2,810,856 2014-12-29 2014-12-31 15510870012014 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri Agjen.Prok. Publik lik b paisje hardware,autoriz lidhje kontr 2/18 dt 3.09.2014,kontr 19.9.2014,fat 450 dt 13.11.2014,seri 18596450,fl hyr nr 43 dt 23.12.2014
  Spitali Ushtarak (3535) M E D I C A M E N T A Tirane 77,500 2014-12-30 2014-12-31 69310131042014 Ilaçe dhe materiale mjeksore SUT barna vazhdim kontr.122 dt. 14.11.2014 fat.6415(122686415) dt. 04.12.2014
  Ministria e Integrimit (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 119,912 2014-12-30 2014-12-31 53710780012014 Elektricitet 1078001 MINISTRIA E INTEGRIMIT energji ft 619121112 dt 10.12.2014nr.kontrates tr1b080024110042 nr kont.b110042