Treasury Transactions

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

 • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
 • Where allocated funds go
 • How much is paid for certain services and projects.
 • How much money each institution spent
 • How much money is paid at certain time intervals
 • Etc

 • Institution List
 • Supplier List
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  Results

  Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
  All All All 358,384,471,709.00 264,746 All => =>

  Transactions
  *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

  Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
  Zyra e Punes Shkoder (3333) DEGA TATIM - TAKSA SHKODER Shkoder 3,434 2014-12-30 2014-12-31 65010250332014 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) ZYRA PUNES SHKODER NXITJE PUNESIMI SIG SHEND NR SERIAL K76814004R47Y01F SUBJEKTI ERMIRA SHIMAJ
  Komuna Kashar (3535) MANDI - 2K Tirane 1,684,320 2014-12-30 2014-12-31 44628090012014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Komuna Kashar Lik shperblim roje kontr vazhd 772/4 dt 01.09.2014 fat 176 dt 01.12.2014
  Burgu 313 Tirane (3535) PANAJOT SHIMA Tirane 9,720 2014-12-30 2014-12-31 14310140092014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale IEVP Paraburgimi"J.Misja" blerje boje vaji up nr 13 dt 08.10.2014 pv dt 03.11.2014,fat nr 47 dt 05.11.2014 fh nr 43 dt 05.11.2014
  Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar (3535) ADASTRA Tirane 226,800 2014-12-30 2014-12-31 58010940172014 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre INUK paisje up 11 29.12.2014 njoft fit 6938 30.12.2014 fat 111 fh 8 30.12.2014
  Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) ARBAN PEQINI Tirane 9,900 2014-12-30 2014-12-31 73410140012014 Kancelari MINISTRIA E DREJTESISE Kartolina urimi UP 686/1 dt.23.12.14 pcv 23.12.14 form.5 ft.23 dt.23.12.14 seri 5890323 fh 56 dt.24.12.14
  Nd-ja Tregut Lire (3535) TRIS COMPANY Tirane 50,000 2014-12-30 2014-12-31 46721010492014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna drejt e pergj e taksave vendore vendim gjyqi seit lamja nr 943 dt 14.2.2012
  Qendra Ekonomike Kultures (3737) SHERIF KALOCI Vlore 724,000 2014-12-31 2014-12-31 13821460152014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2146015 Q KULTURORETE PROMOVOJME TRASHEGIMIN
  Prefektura e qarkut Durres (0707) SI & CO COMPANY Durres 410,400 2014-12-22 2014-12-31 36810160612014 Karburant dhe vaj 1016061 PREFEKTURA DURRES LIK BLERJE VAJ MAKINASH FAT NR 36 DT 15.12.2014
  Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 3,476,865 2014-12-31 2014-12-31 5121120062014 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 2112006 Sh.a ujesjelles Patos kod klienti FI1E150158138570 fat. 607350159 Janar 2014
  Komuna Moglice (1515) JOSIF DELIU Korçe 273,207 2014-12-30 2014-12-31 17925050012014 Karburant dhe vaj KOMUNA MOGLICE KARBURANT LIK PJESOR FAT NR.292 DT.27.12.2014
  Komuna Zejmen (2020) RAIFFEISEN BANK SH.A Lezhe 180,382 2014-12-30 2014-12-31 14525700012014 Shtese page per funksionin KOM ZEJMEN PAG PAGA NENTOR 2014
  Zyra e Punes Shkoder (3333) ELEKTRO-TEK Shkoder 36,000 2014-12-30 2014-12-31 65310250332014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1025033 ZYRA PUNES FAT 19171571 dt 30.12.2014
  Komuna Berzhide (3535) JUNIK Tirane 1,675,000 2014-12-30 2014-12-31 16627960012014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te urave Komuna Berzhite Ndert ure kontr vazhd 14.05.2013 fat 32 dt 01.07.2013
  Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) ZEF MACAJ(L41306046R) Tirane 1,506,283 2014-12-30 2014-12-31 24410140962014 Te tjera transferime korrente 604 AKKP vendime gjyqi + kompesim prone Emil Fundo,shkrese e MF nr 16183/35 dt 11.12.2014,urdher nr 443 dt 26.12.2014,shkrese ee MD nr 9206/1 dt 16.12.2014,vendim nr 2812 dt 12.04.2011
  Agjencia Kombetare e Bregdetit (3535) SEJTUR GEÇO Tirane 54,000 2014-12-30 2014-12-31 8410940292014 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre AKB orendi zyre up 28 24.12.2014 fat 70 30.12.2014 fh 19 30.12.2014
  Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) AGIM SULÇE Tirane 55,000 2014-12-30 2014-12-31 24010140962014 Te tjera transferime korrente 604 AKKP vendime gjyqi + tarife permbarimore Mina Qorri ,shkrese e MF nr 16183/35 dt 11.12.2014,urdher nr 441 dt 26.12.2014,shkrese ee MD nr 9206/1 dt 16.12.2014,vendim nr 10769 dt 27.12.2011
  Bashkia Tirana (3535) ERGI Tirane 20,000,000 2014-12-30 2014-12-31 130821010012014 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore Bashkia Tirane sit perfundimtar Ahmet gashi ko 113/5 dt 17.12.2012 sit perf 17.12.13 fat 13558034+13558027 + 13558044 dt 31.05.14 + 28.02.2014 + 22.05.14
  Bashkia Himare (3737) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Vlore 30,000 2014-12-30 2014-12-31 26021600012014 Te tjera transferta tek individet B.HIMARE 2160001 SHPERBLIM PER DALJE NE PENSION
  Komisariati i Policise Durres (0707) RAIFFEISEN BANK SH.A Durres 60,800 2014-12-31 2014-12-31 39210160252014 Ndihme ekonomike 1016025 DREJT POLICISE NDIHME EKONOMIKE ESAT XHIXHA
  Komuna Mbrostare (0909) BOSHNJAKU. B Fier 8,544,300 2014-12-31 2014-12-31 58324100012014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrjeteve K Mbrostar Fier 2410001 likujdim fature