Treasury Transactions

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to info@ais.al. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

 • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
 • Where allocated funds go
 • How much is paid for certain services and projects.
 • How much money each institution spent
 • How much money is paid at certain time intervals
 • Etc

 • Institution List
 • Supplier List
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  Results

  Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
  All All All 358,384,471,709.00 264,746 All => =>

  Transactions
  *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

  Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
  Drejtoria Rajonale Tatimore Berat (0202) P.A.B. SH. A. Berat 5,181 2014-12-30 2014-12-31 361010042014 Shpenzime te tjera te jashtzakonshme per pagesen e detyrimeve te prapambetura te rimbursimit te TVSH drejtoria e tatimeveve berat rimbursim TVSH
  Dega e Thesarit Berat (0202) POSTA SHQIPTARE SH.A Berat 16,000 2014-12-30 2014-12-31 14210100022014 Libra dhe publikime profesionale 1010002 Dega e thesarit Berat per posten abonim fletore zyrtare fat nr 2 dt b29.12.2014 1010002 1010002
  Bordi i Kullimit Berat (0202) ZYRA REGJ. PASURIVE PALUAJTSHME BERAT Berat 42,000 2014-12-30 2014-12-31 25510050672014 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Bordi i kullimit per zrpp berat fatura 2745 2746 2747 2749 1005067
  Komuna Roshnik (0202) ILIR MANKA Berat 35,760 2014-12-30 2014-12-31 27023100012014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Komuna Roshnik per Manken kancelari 2310001
  Qendra Lira (0202) UJESJELLESI SH.A. Berat 24,993 2014-12-30 2014-12-31 12821020202014 Uje Qendra Lira 2102020 likujdim ,likujdim kontrate 3135005,fatura dt.26.12.2014
  Qarku Berat (0202) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Berat 207,935 2014-12-30 2014-12-31 54920420012014 Udhetim jashte shtetit keshilli i qarkut berat djeta sherbimi
  Bashkia Berat (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 8,340 2014-12-30 2014-12-31 77721020012014 Udhetim i brendshem Bashkia Berat 2102001,pagese per dieta
  Qendra e Zhvillimit Berat (0202) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Berat 27,417 2014-09-29 2014-12-31 12721020192014 Elektricitet 2102019 Qendra e Zhvillimt per operatorin e energjis kontrata A15177 2102019
  Paraburgimi Berat (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 1,220 2014-12-30 2014-12-31 14310140512014 Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta Paraburgimi berat ore nate 1014051
  Sp. Berati (0202) KUJTIM THUQI Berat 10,000 2014-12-30 2014-12-31 73410130642014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes spitali berat lik fat dhjetor 2014 riparim kaldaje
  Bashkia Berat (0202) VLER-INVEST Berat 237,600 2014-12-30 2014-12-31 76921020012014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve Bashkia Berat 2102001,likujdim fature nr 79.dt.10.12.2014
  Bashkia Berat (0202) EURO OFFICE Berat 72,840 2014-12-30 2014-12-31 77621020012014 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres Bashkia Berat 2102001,likujdim fature dt.16.12.2014
  Komuna Kutalli (0202) ALPHA BANK -- ALBANIA Berat 5,000 2014-12-31 2014-12-31 27023030012014 Te tjera transferta tek individet Komuna kutalli per ripursim libri 2303001
  Komuna Otllak (0202) PIENVIS Berat 2,139,919 2014-12-30 2014-12-31 40623040012014 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Komuna Otllak 2304001,likujdim fature nr 96.dt.30.12.2014
  Gjykata e rrethit Berat (0202) LUAN XHAFKOLLARI Berat 28,000 2014-12-30 2014-12-31 24010290122014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre Gjykata berat Luan Xhafkollari blerje fat nr 28 1029012
  Komuna Kutalli (0202) ARDIANA GJOKA Berat 4,000 2014-12-30 2014-12-31 30123030012014 Pagese paaftesie Komuna Kutalli per ndales vendimi ardiana gjoka 2303001
  Prefektura e qarkut Berat (0202) A T L A N T I K Berat 60,020 2014-12-30 2014-12-31 40910160592014 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit prefektura berat lik fat dhjetor 2014 sigurim mjete
  Sp. Berati (0202) MERITA LEKU Berat 10,000 2014-12-30 2014-12-31 73210130642014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale spitali berat lik fat dhjetor 2014 kartolina
  Bashkia Berat (0202) C.E.C-11 Berat 32,058 2014-12-30 2014-12-31 78121020012014 Shpenz. per rritjen e AQT - terrenet sportive Bashkia Berat 2102001,likujdim fature dt.10.12.2014
  Qendra Ekonomike Kultures (0202) SEKTORI I TATIMEVE TE TJERA BERAT Berat 3,000 2014-12-30 2014-12-31 34521020062014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Qendra Kulturore 2102006 tatim ne burim