treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  All All All 358,384,471,709.00 264,746 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Paraburgimi Durres (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 511,607 2014-12-30 2014-12-31 22310140542014 Paga baze TDO 0707/PARABURGIMI/1014054LIK sig shoq pm dhjetor 2014 deklarata K72315751G43Y01A
  Universiteti Aleksander Moisiu (0707) BANKA CREDINS Durres 20,400 2014-12-30 2014-12-31 85010111502014 Udhetim i brendshem DIETA UDHETIMI PER FILJALIN E PESHKOPISE SIPAS LISTPAGESES/ UNIVERSITETI "A.MOISIU " DURRES/ KOD 1011150 / TDO 0707/
  Shkolla "B. Çela", Durres (0707) KALIA SHPK Durres 233,880 2014-12-30 2014-12-31 17510110942014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1011094 SHKOLLA"BEQIR ÇELA"LIK SHPENZIME BLERJE BOJE LIK FAT NR 100 DT 30.12.2014
  Shkolla "B. Çela", Durres (0707) JOEHOPE Durres 282,000 2014-12-30 2014-12-31 17610110942014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1011094 SHKOLLA"BEQIR ÇELA"LIK SHPENZIME BLERJE MATER PER MESIM LIK FAT NR 40 DT 30.12.2014
  Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A Durres 71,760 2014-12-30 2014-12-31 26910060982014 Te tjera transferta tek individet 1006098 DREJT PERGJ DETARE SHPERBLIM PER DALJE NE PENSION VLADIMIR NAQELLARI
  Drejtoria e Pergjithshme e Hekurudhave Durres (0707) TESLA VIZION Durres 60,000 2014-12-30 2014-12-31 6310060952014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve TDO 0707/DRE E PERGJ. E HEKUR. /KOD.1006095/KOLAUD RIK STAC
  Drejtoria e Pergjithshme e Hekurudhave Durres (0707) MARGARITA KODRA Durres 29,658 2014-12-30 2014-12-31 6010060952014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve TDO 0707/DRE E PERGJ. E HEKUR. /KOD.1006095/KOLAUD RIAKT I ST
  Bashkia Sukth (0707) AFA GRUP Durres 667,920 2014-12-30 2014-12-31 30621510012014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike MATERIALE PER RIP. E SHKOLLAVE/ BASHKIA SUKTH/ KOD 2151001/TDO 0707/
  Zyra e Punes Durres (0707) AUTORITETI PORTUAL DURRES SHA Durres 51,408 2014-12-30 2014-12-31 36410250072014 Elektricitet 1025007 ZYRA PUNESIMIT ENERGJI ELEKTRIKE DHJETOR 2014
  Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) HEST Durres 3,916,522 2014-12-30 2014-12-31 81810170312014 Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 1017031 REP USHT 2001 BLERJE MATERIALE
  Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) KEVIN BELEGU Durres 42,000 2014-12-30 2014-12-31 76410170312014 Shpenzime per pritje e percjellje 1017031 REP USHT 2001 SHPENZIME PRITJE
  Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) S & P 2003 Durres 115,200 2014-12-31 2014-12-31 83010170312014 Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 1017031 REP USHT 2001 BLERJE MATERIALE
  Universiteti Aleksander Moisiu (0707) VRANA SECURITY GROUP Durres 531,278 2014-12-30 2014-12-31 84510111502014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes ROJE DHJETOR/ UNIVERSITETI "A.MOISIU " DURRES/ KOD 1011150 / TDO 0707/
  Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) MIRJAN NIÇO (L32002002V) Durres 138,000 2014-12-22 2014-12-31 27610100472014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj TDO 0707 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK SHP.MIRMB.APARATURE
  Dogana Durres (0707) JUPITER COMPUTER SYSTEMS Durres 395,998 2014-12-30 2014-12-31 18510100812014 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri BL. PAISJE KOMPJUTERI /DEGA E DOGANES DURRES/KOD 1010081/ TDO 0707/
  Bashkia Durres (0707) VLLAZNIA SH.P.K. Durres 9,056,400 2014-12-30 2014-12-31 70721070012014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve 2107001 BASHKIA DURRES LIK SIT NR 1 RIK RRUGA SULEJMAN PITARKA NE L. 18 ISH KENETA FAT NR 470 DT 24.12.2014
  Bashkia Durres (0707) SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP Durres 59,520 2014-12-31 2014-12-31 70921070012014 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 2107001 BASHKIA DURRES POLICE SIG TE AUTOMJETITDR1512D,DR1513D,DR4387D
  Bashkia Durres (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 4,550 2014-12-30 2014-12-31 70221070012014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2107001 BASHKIA DURRES TATIM NE BURIMKESHILLI I LICENCAVE BORDERO 30.12.2014
  Bashkia Durres (0707) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Durres 207,900 2014-12-30 2014-12-31 70321070012014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2107001 BASHKIA DURRES KESHILLI I LICENCAVE BORDERO 30.12.2014
  Bashkia Sukth (0707) AFA GRUP Durres 1,657,208 2014-12-30 2014-12-31 30421510012014 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit PASTRIM DHE TR. MBETURINASH/ BASHKIA SUKTH/ KOD 2151001/TDO 0707/