Treasury Transactions 2014-
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/list.phtml on line 212
(Mbi 264,746 transaksione te regjistruara)

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to info@ais.al. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

Results

Beneficiary Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
All 358,384,471,709.00 264,746 No Limit => =>

Transactions
*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
Ndermarrja Rruga (0707) ZEQIRI Durres 58,800 2014-12-30 2014-12-31 22421070142014 Pjese kembimi, goma dhe bateri BL. PJESE KEMBIMI / NDERMARRJA RRUGA DURRES/ KOD 2107014/ TDO 0707/
Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) BALI XHEBEXHIA Durres 48,800 2014-12-30 2014-12-31 82510170312014 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017031 REP USHT 2001 RIPARIM MJETE TRANSPORTI
Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) SHPRESA - AL Durres 288,000 2014-12-30 2014-12-31 82310170312014 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017031 REP USHT 2001 RIPARIM MJETE TRANSPORTI
Paraburgimi Durres (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 95,519 2014-12-30 2014-12-31 22410140542014 Kontribute per sigurime shoqerore TDO 0707/PARABURGIMI/1014054LIK sig shoq pDH dhjetor 2014 deklarata K72315751G47X01S
Universiteti Aleksander Moisiu (0707) KEVIN CONSTRUKSION Durres 24,522,314 2014-12-30 2014-12-31 83910111502014 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore PUNIME NE GOD . NR 2/ UNIVERSITETI "A.MOISIU " DURRES/ KOD 1011150 / TDO 0707/
Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) ARUCI - GRUP Durres 59,223 2014-12-30 2014-12-31 75 10100472014 Tatim mbi fitimin nga subjektet e sektorit privat TDO 0707 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK RIMBURSIM T/FIT TE 2014 SIPAS SHKR.22565/4
Drejtoria e Pergjithshme e Hekurudhave Durres (0707) S.P.I.T Durres 182,650 2014-12-30 2014-12-31 5910060952014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve TDO 0707/DRE E PERGJ. E HEKUR. /KOD.1006095/ MBIKQYRJ. RIAKTIVIZ. I STAC. TE KASHARIT.
Drejtoria e Bujqesise Durres (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 14,000 2014-12-30 2014-12-31 30710050072014 Udhetim i brendshem TDO 0707 DREJTORIA RAJONALE E BUJQESISE 1005007 LIK DIETA BORDERO
Komuna Xhafzotaj (0707) ALB SUPERVIZION - D.S. Durres 198,000 2014-12-30 2014-12-31 33223660012014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve 2366001 KOM XHAFZOTAJ SUPERVIZIM RRUGE RADIOSTACIONI
Bashkia Durres (0707) ADRIA FERRIES Durres 37,838 2014-12-30 2014-12-31 69721070012014 Udhetim jashte shtetit 2107001 BASHKIA DURRES BILETA UDHETIMI FAT NR 40 DT 10.12.2014
Filiali i Postave Durres (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 982,800 2014-12-30 2014-12-31 0110800582014 Te tjera transferime korrente TRANSFERIM FONDI DREJTORISE SE PERGJITHESHME
Gjykata e rrethit Durres (0707) ROBERT MARGARITI Durres 500,000 2014-12-30 2014-12-31 39610290152014 Garanci pasurore e te denuarve, te viteve te meparshme,Te Dala TDO 0707/GJYK. RRETHIT /KOD. 1029015/GARANCI PASURORE
Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) SIAL Durres 227,512 2014-12-30 2014-12-31 82010170312014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1017031 REP USHT 2001 BLERJE GAZ
Kultura & Sporti (Sht.Pushimit Dr.) (0707) ELIO MEZINI Durres 634,973 2014-12-31 2014-12-31 18710160862014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1016086 SHTEPIA PUSH MIN BRENDSHME VENDIM GJYQESOR NR 3696 DT 08.10.2014 MARTIN BELESHI
Prefektura e qarkut Durres (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Durres 28,224 2014-12-30 2014-12-31 38310160612014 Posta dhe sherbimi korrier 1016061 PREFEKTURA DURRES LIK TPOSTA FAT NR 658 DT 30.12.2014
Universiteti Aleksander Moisiu (0707) VRANA SECURITY GROUP Durres 537,974 2014-12-30 2014-12-31 84410111502014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes ROJE DHJETOR / UNIVERSITETI "A.MOISIU " DURRES/ KOD 1011150 / TDO 0707/
Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) START CO Durres 81,600 2014-12-22 2014-12-31 26810100472014 Pjese kembimi, goma dhe bateri TDO 0707 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK PJESE KEMBIMI
Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) AUTORITETI PORTUAL DURRES SHA Durres 60,178 2014-12-30 2014-12-31 19310051212014 Elektricitet 1005121 0707 A K U 1005121 KTHIM FATURA ENERGJI 9.12.2013
Komuna Labinot Fushe (0808) POSTA SHQIPTARE SH.A Elbasan 2,445,530 2014-12-31 2014-12-31 26423920012014 Pagese paaftesie Komuna Labinot-Fushe paaftesi
Drejtoria Arsimore Elbasan (0808) BANKA KOMBETARE TREGTARE Elbasan 1,220,988 2014-12-30 2014-12-31 44110110082014 Udhetim i brendshem SHPENZIME TRANS.MESUESIT DREJT.ARSIMORE RAJONALE LEDIA SALIU BB8953245
Drejtoria Arsimore Elbasan (0808) BANKA KOMBETARE E GREQISE Elbasan 3,185 2014-12-30 2014-12-31 44210110082014 Udhetim i brendshem SHPENZIME TRANS.MESUESIT DREJT.ARSIMORE RAJONALE LEDIA SALIU BB8953245
Bordi i Kullimit Elbasan (0808) REAN 95 Elbasan 5,400 2014-12-30 2014-12-31 25510050692014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Bordi Kullimit Elbasan Mbikqyrje punimesh
Bashkia Elbasan (0808) POSTA SHQIPTARE SH.A Elbasan 142,000 2014-12-31 2014-12-31 94321090012014 Ndihme ekonomike Bashkia Elbasan ndihme ekonomike dhjetor
Komuna Shushice (0808) M.A.K STUDIO Elbasan 45,000 2014-12-30 2014-12-31 29323980012014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj MBIKQ.PUNIMESH KOMUNA SHUSHICE
Bashkia Elbasan (0808) BE - IS SH.P.K Elbasan 5,975,438 2014-12-30 2014-12-31 92321090012014 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Bashkia Elbasan Ndertim i rruges DAIU
ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) DEGA TATIME ELBASAN Elbasan 44,023 2014-12-30 2014-12-31 19710940052014 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Detyrime e gjoba Nipt K63311204P484032;K63311204P48405X;K63311204P484047;Aluizni Valmira Beqiri nr.I45513078I
ALUIZNI - Drejtorite Elbasan (1) + Elbasan (2) (0808) PLUS COMMUNICATION Elbasan 46,892 2014-12-30 2014-12-31 19010940052014 Te tjera paga me kontrate Telefon Aluizni Elbasan
Komuna Kajan (0808) POSTA SHQIPTARE SH.A Elbasan 123,000 2014-12-30 2014-12-31 19223880012014 Ndihme ekonomike Komuna Kajan shperblim ndihme
Komuna Gracen (0808) POSTA SHQIPTARE SH.A Elbasan 346,620 2014-12-30 2014-12-31 15623840012014 Ndihme ekonomike ndihme ekonomike Komuna Gracen
Komuna Tregan (0808) POSTA SHQIPTARE SH.A Elbasan 698,960 2014-12-30 2014-12-31 20123990012014 Ndihme ekonomike Komuna Tregan NE dhjetor
Komuna Tregan (0808) POSTA SHQIPTARE SH.A Elbasan 762,000 2014-12-30 2014-12-31 20023990012014 Ndihme ekonomike Komuna Tregan shperblim PAK NE
Bashkia Elbasan (0808) VENETO BANKA Elbasan 1,367,700 2014-12-31 2014-12-31 94421090012014 Ndihme ekonomike Bashkia Elbasan ndihme ekonomike dhjetor
Bashkia Elbasan (0808) TJETER VIZION Elbasan 24,720 2014-12-31 2014-12-31 94921090012014 Te tjera transferta tek individet Bashkia Elbasan financim perkujdesi shoq
Bashkia Elbasan (0808) POSTA SHQIPTARE SH.A Elbasan 2,269,700 2014-12-31 2014-12-31 94621090012014 Ndihme ekonomike Bashkia Elbasan ndihme ekonomike dhjetor
Spitali Elbasan (0808) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elbasan 773,889 2014-12-31 2014-12-31 77710130162014 Elektricitet 1013016 Spitali Civil Elbasan Energji kontrate nr A4658,A4657,A245247
Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) M.A.K STUDIO Elbasan 450,000 2014-12-30 2014-12-31 44310130592014 Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime projekt vendosje sistem kondicionimi Spitali Psikiatrik
Komuna Kajan (0808) UJESJELLESI FSHAT Elbasan 1,968 2014-12-30 2014-12-31 18723880012014 Uje Komuna Kajan shpenzime uji
Bashkia Elbasan (0808) EDUART VATHI Elbasan 25,902 2014-12-30 2014-12-31 94021090012014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Bashkia Elbasan shpenz botomi
Bashkia Belsh (0808) ERVIS XHELO Elbasan 42,760 2014-12-30 2014-12-31 21621520012014 Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave Bashkia Belsh paisje
Komuna Zavaline (0808) FONDACIONI"ALCDF" Elbasan 19,635 2014-12-30 2014-12-31 19124000012014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Komuna Zavaline Elbasan hartim program zhvillimi
Mundesuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave

Notice: Undefined index: inst_code in /home/spending/application/controllers/TreasuryserviceController.php on line 424