Treasury Transactions 2014-
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/list.phtml on line 239
(Mbi 264,746 transaksione te regjistruara)

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

Results

Beneficiary Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
All 358,384,471,709.00 264,746 No Limit => =>

Transactions
*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) BANKA CREDINS Tirane 72,000 2014-12-30 2014-12-31 25310140962014 Te tjera transferime korrente 604 AKKP vendime gjyqi + kompesim prone Eshref Deliallisi,shkrese e MF nr 16183/35 dt 11.12.2014,urdher nr 444 dt 26.12.2014,shkrese ee MD nr 9206/1 dt 16.12.2014,vendim nr 4047 dt 24.04.2012
ALUIZNI-Tirana (3) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 154,844 2014-12-31 2014-12-31 145110940282014 Paga baze Aluizni Tirana 3 tatime per punonj me kontrate dhjetor 2014
Spitali Vlore (3737) SHABANI 2002. Vlore 1,193,938 2014-12-30 2014-12-31 58010130242014 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013024 SPITALI KONTRATE 2023 FAT 30.12.2014
Universiteti Aleksander Moisiu (0707) VRANA SECURITY GROUP Durres 435,045 2014-12-30 2014-12-31 84610111502014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes KOMPESIM CMIMI I KONTRATES/ UNIVERSITETI "A.MOISIU " DURRES/ KOD 1011150 / TDO 0707/
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier (0909) ADRIANA GJINI Fier 10,000 2014-12-30 2014-12-31 30621110062014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Nd Sherbimeve Publike Fier 2111006 likujdim fature
Qarku Gjirokaster (1111) MOSKETIER MOKET TIRANA Gjirokaster 155,999 2014-12-30 2014-12-31 42620110012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER GRILA FAT NR 18 DT 26.11.2014 NR SER 15723520 UP NR 4 DT 17.11.2014 FTES OFERTE PREVENT NJOFT FITUES
Bashkia Pustec (1515) POSTA SHQIPTARE SH.A Korçe 121,100 2014-12-30 2014-12-31 26224990012014 Ndihme ekonomike KOMUNA PUSTEC ND.EKONOMIKE DHJETOR & NDIHME ME KRITERE SPECIFIKE
Komuna Kolsh (2020) DEGA TATIMEVE LEZHE Lezhe 72,364 2014-12-29 2014-12-31 16725730012014 Paga baze KOM KOLSH LIK 10% TATIM PAGE MAJ 2013
Komuna Kastrat (3323) TIM M.Madhe 67,440 2014-12-30 2014-12-31 26826270012014 Shpenz. per rritjen e AQT - fotokopje 2627001-Kom.Kastrat(likfat.nr.528,dt.18.12.2014,ser.16368824-bl.printer)
Komuna Shllak (3333) POSTA SHQIPTARE SH.A Shkoder 50,000 2014-12-30 2014-12-31 16127590012014 Grant per femije te lindur KOMUNA SHLLAK SHKODER SHPERBLIM LINDJE
Agjencia Kombetare e Bregdetit (3535) AL-TEK Tirane 429,600 2014-12-30 2014-12-31 7510940292014 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre AKB paisje zyre up 25 18.12.2014 fat 19109509 fh 13 22.12.2014
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) BANKA CREDINS Tirane 459,000 2014-12-30 2014-12-31 358110130492014 Te tjera transferta tek individet qsut ssherbilim per dalje ne pension permbledhese dhjeot 2014 shkresa 3555/2 dt 17.11.14
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) EURO OFFICE Tirane 10,500 2014-12-30 2014-12-31 33710940162014 Kancelari AKPT mat up 24.12.14 fo 24.12.14 fat 29.12.14 fh 29.12.14
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) AGIM SULÇE Tirane 25,032,800 2014-12-30 2014-12-31 24810140962014 Te tjera transferime korrente 604 AKKP vendime gjyqi + kompesim prone Sadik Kalaja,shkrese e MF nr 16183/35 dt 11.12.2014,urdher nr 439 dt 26.12.2014,shkrese ee MD nr 9206/1 dt 16.12.2014,vendim nr 6450 dt 10.06.2013
Agjencia Kombetare e Turizmit (3535) BANKA CREDINS Tirane 56,500 2014-12-30 2014-12-31 44810940182014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna AGJ.KOMB TURIZMIT vendim gjyqesor urdher 412 23.12.2014 vendim 4407 05.12.2014
Universiteti Aleksander Moisiu (0707) BANKA KOMBETARE TREGTARE Durres 22,680 2014-12-30 2014-12-31 84810111502014 Te tjera paga me kontrate ORE MESIMORE SIPAS LISTPAGESES / UNIVERSITETI "A.MOISIU " DURRES/ KOD 1011150 / TDO 0707/
Komuna Mbrostare (0909) VIKO/F Fier 272,400 2014-12-31 2014-12-31 58024100012014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore K Mbrostar Fier 2410001 likujdim fature
Komuna Kodovjak (0810) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Gramsh 100,000 2014-12-31 2014-12-31 33324310012014 Udhetim i brendshem 2431001 Djeta Komuna Kodovjat
Komuna Pojan (1515) RAIFFEISEN BANK SH.A Korçe 3,000 2014-12-30 2014-12-31 31225000012014 Pagese paaftesie 2500001 KOMUNA POJAN SHPERBLIM PAAFTESIE
Komuna Kolsh (2020) POSTA SHQIPTARE SH.A Lezhe 321,000 2014-12-30 2014-12-31 17225730012014 Pagese paaftesie SHPERBLIME PER ANTIKAPATE KOMUNA KOLSH SIPAS VKM 861 DT.17.12.2014
Komuna Shkrel (3323) POSTA SHQIPTARE SH.A M.Madhe 2,148,000 2014-12-30 2014-12-31 199262800012014 Ndihme ekonomike 2628001-Kom.Shkrel (lik.shperb.nd.ek. & paaf 2014)
Komisariati i Policise Shkoder (3333) DEGA TATIM - TAKSA SHKODER Shkoder 57,840 2014-12-31 2014-12-31 32710160212014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna KOMISARIATI POLICISE SHKODER TATIM NE BURIM PER EKZEKUTIM VENDIMI GJYQSOR 3458 DT. 01.07.2004
ALUIZNI - Drejtoria e Pergjithshme + Tirana (3) (3535) KLIMA TEKNIKA TB2 Tirane 312,672 2014-12-30 2014-12-31 23110940022014 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre Drejt.Pergjith.Aluiznit blerje kondicionere pv 29.12.2014 fat 1951 s 17682186 fh 560 29.12.2014
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 1,044,600 2014-12-30 2014-12-31 120110100772014 Udhetim i brendshem 1010077 DREJT PERGJ DOGANAVE. lik dieta br vendit urdher dt 24.12.2014, listpag dt 24.12.2014
ALUIZNI - Drejtoria e Pergjithshme + Tirana (3) (3535) BUJAR BUNDO Tirane 90,720 2014-12-30 2014-12-31 23210940022014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore Drejt.Pergjith.Aluiznit rikonstruksion i taraces sit pun pv marrje dorzim 30.12.2014 fat 70 s 13379173
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 2,975,000 2014-12-30 2014-12-31 25110140962014 Te tjera transferime korrente 604 AKKP vendime gjyqi + kompesim proneArdian Hajdari me prokure nga Martin Nika,shkrese e MF nr 16183/35 dt 11.12.2014,urdher nr 451 dt 26.12.2014,shkrese e MD nr 9206/1 dt 16.12.2014,vendim nr 10808 dt 26.12.2014
PIU Menaxhimi i Pastrimit te Zonave Bregdetare (3535) (0000) MANDI1 Tirane 64,794 2014-12-31 2014-12-31 25010940202014 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT PMI Zona Bregdetare garanci punimesh fat 6,7,8,9 15.05.2014 urdher 30.12.2014
Drejtoria e Pergjithshme e Hekurudhave Durres (0707) EURONDERTIMI 2000 Durres 3,390,074 2014-12-30 2014-12-31 707110060952014 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) TDO 0707/DRE E PERGJ. E HEKUR. /KOD.1006095/NDERT REPARTI I I RIPAR TE VAGINAVE
Klubi I Futbollit Fier (0909) UJESJELLSI FIER Fier 8,520 2014-12-30 2014-12-31 25221110132014 Uje MARS 2014 SHUMESPORTI FIER
Komuna Kodovjak (0810) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Gramsh 321,000 2014-12-30 2014-12-31 32924310012014 Pagese paaftesie 2431001 Shperblime paaftesia Komuna Kodovjat
Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Korce (1515) ILIRJAN POSTOLI Korçe 66,660 2014-12-31 2014-12-31 21910161052014 Kancelari DR.RAJ.KUFIRI-MIGRACIONI KORCE FAT.1182 KANCELARI
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Lezhe (2020) BANKA E TIRANES Lezhe 24,500 2014-12-30 2014-12-31 10910250562014 Udhetim i brendshem ZYRA RAJON E ND EKONOMIKE LIK DIETA SIPAS LIST-PAGESES
Komisariati i Policise NSH Shkoder (3333) "SHPRESA" SHPK Shkoder 695,430 2014-12-31 2014-12-31 30810160132014 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat KOMISARIATI I POLICISE NSH SHKODER FAT. 19112203 DT. 30.12.2014
ALUIZNI - Drejtoria e Pergjithshme + Tirana (3) (3535) COMMUNICATION PROGRESS Tirane 227,909 2014-12-30 2014-12-31 23010940022014 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre Drejt.Pergjith.Aluiznit blerje serveri fat 563 s 18526041 fh 48 26.12.2014
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 331,000 2014-12-30 2014-12-31 120210100772014 Udhetim i brendshem 1010077 DREJT PERGJ DOGANAVE. lik dieta br vendit urdher dt 24.12.2014, listpag dt 24.12.2014
ALUIZNI - Drejtoria e Pergjithshme + Tirana (3) (3535) TONI-SECURITY Tirane 156,702 2014-12-30 2014-12-31 22310940022014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Drejt.Pergjith.Aluiznit roje objekti kont sherb 4164 25.07.2014 fat 157 s 15721558
Aparati i Ministrise se Zhvillimit Urban dhe Turizmit (3535) VJOLLCA OSMANI Tirane 48,000 2014-12-30 2014-12-31 54010940012014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim MZHUT materiale pastrimi up 5912/1 22.12.2014 pv p 24.12.2014 fat 68 s 18936968 fh 39 24.12.2014
Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) PRO CREDIT BANK Durres 71,760 2014-12-30 2014-12-31 26810060982014 Te tjera transferta tek individet 1006098 DREJT PERGJ DETARE SHPERBLIM PER DALJE NE PENSION ILIRJAN AGARAJ
ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 11,800 2014-12-30 2014-12-31 17510940102014 Kontribute per sigurime shoqerore Aluizni Fier 1094010 te prapambetura tatim Shtator 2009
Komuna Sult (0810) RAIFFEISEN BANK SH.A Gramsh 18,000 2014-12-30 2014-12-31 19924370012014 Pagese paaftesie 2437001 Shperblim paaftesia Komuna Sult
Mundesuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave

Notice: Undefined index: inst_code in /home/spending/application/controllers/TreasuryserviceController.php on line 424