Treasury Transactions 2014-
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/list.phtml on line 239
(Mbi 264,746 transaksione te regjistruara)

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

Results

Beneficiary Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
All 358,384,471,709.00 264,746 No Limit => =>

Transactions
*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
Nd-ja Komunale Banesa (0810) VLADIMIR DERMYSHI(K97212801R) Gramsh 328,000 2014-12-31 2014-12-31 13321140082014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2114008 Fat.nr.05 dt:30.12.2014 nga Komunale Banesa
Bashkia Maliq (1515) VASHTEMIA Korçe 1,855,418 2014-12-31 2014-12-31 29121680012014 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) BASHKIA MALIQ SITUACIONE PERFUNDIMTARE KANALIZIM I UJRAVE TE ZEZA FSHAT MALIQ FAT NR 186 DAT 30.12.2014
Dega e Kujdesit Paresor Lezhe (2020) " 2 L X " Lezhe 43,200 2014-12-31 2014-12-31 16510130112014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes DREJT RAJON E SHENDETESISE LEZHE PAG FAT NR 283 DT 29.12.2014
Qendra Ekonomike Kultures (0924) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Mallakaster 10,987 2014-12-30 2014-12-31 127 2131007 2014 Elektricitet 2131007 PAGESE PER FATURA NENTOR OSHEE KODI KLIENTIT F11F1400931129583 NGA DREJTORINE E KULTURES BALLSH
Drejtoria Arsimore Shkoder (3333) POSTA SHQIPTARE SH.A Shkoder 747,000 2014-12-30 2014-12-31 33610110332014 Te tjera transferta tek individet 1011033 DREJTORIA ARSIMORE SHKODER, SHPERBLIM NXENES TE DALLUAR
Aparati Qendror i SHIKUT (3535) IMPACT Tirane 370,000 2014-12-30 2014-12-31 73810180012014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes SHISH Mirembajtje pajisje teknike up 387/3 dt 16.12.2014 fat 18938246 fh 13
Drejtoria e Rajonit Qendror (Tirane) (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 22,720 2014-12-30 2014-12-31 25610060792014 Elektricitet 1006079 Drejtoria Rajonit Qendror energji elektrike nentor 2014 kontrate nr TR3V010069570478, ngjitur permbledhsja
Inspektoriati Qendror (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 2,500 2014-12-30 2014-12-31 19110870112014 Sherbime telefonike Insp Qendror lrimburs telef dhjetor ITeuta Kukaj 2014
Qendra Kombetare e transfuzionit te gjakut (3535) T.N.T EXPRESS ALBANIA Tirane 15,229 2014-12-30 2014-12-31 35210130552014 Posta dhe sherbimi korrier Q.K.T.GJAKUT posta TNT vazhdim kontr. 144/7 dt. 04.08.2014 fat6288(18476488) dt. 23.12.2014
Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 4,986 2014-12-31 2014-12-31 16910910012014 Posta dhe sherbimi korrier 602, Kom.per mbro nga diskriminimi ,posta up 220 d 30/12/14, fat 5005 d 26/12/14 s 16482580
Bashkia Durres (0707) RAIFFEISEN BANK SH.A Durres 8 2014-12-30 2014-12-31 70021070012014 Sherbime te tjera 2107001 BASHKIA DURRES KOMISION KTHIMI BANKE PER IINVALID ME NR REFER 1501294 DHE 1501294 SHUMA 10050,10050
ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 574,331 2014-12-30 2014-12-31 16410940102014 Paga baze Aluizni Fier 1094010 te prapambetura sig Prill 2009
Bashkia Gramsh (0810) ARJOLA DERVISHI Gramsh 86,981 2014-12-30 2014-12-31 80121140012014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2114001 Fat.nr.5 dt:19.12.2014 nga Bashkia Gramsh
Komuna Fshat Ballsh (0924) ERVIN SADIKU Mallakaster 120,000 2014-12-30 2014-12-31 292 2635001 2014 Uniforma dhe veshje te tjera speciale PAGESE PER ERVIN SADIKU NGA KOMUNA QENDER MALLAKASTER
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) BELLA CONFEX Shkoder 7,678,634 2014-12-30 2014-12-31 5510100732014 Tatim mbi fitimin nga subjektet e sektorit privat DREJ RAJONALE TATIMORE RIMBURSIM DETYRIMESH TATIMORE TE PAGUARA ME TEPER
Reparti Ushtarak Nr.6660 Tirane (3535) VASILIQI RUSMALI Tirane 10,000 2014-12-30 2014-12-31 18610170852014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1017085 602-REP 6004 bl mater up 1062/6 dt 2.12.2014 pv 24.12.2014 ft 71 dt 24.12.2014 s 6486957 fh 14 dt 24.12.2014
Drejtoria e Rajonit Qendror (Tirane) (3535) KUMRIA 1 Tirane 152,499 2014-12-30 2014-12-31 25510060792014 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Drejtoria Rajonit Qendror roje dhjetor 2014 kont va 23.06.2014 fat 17579426
Agjensia e Prokurimit Publik (3535) C.C.S. Tirane 2,810,856 2014-12-29 2014-12-31 15510870012014 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri Agjen.Prok. Publik lik b paisje hardware,autoriz lidhje kontr 2/18 dt 3.09.2014,kontr 19.9.2014,fat 450 dt 13.11.2014,seri 18596450,fl hyr nr 43 dt 23.12.2014
Spitali Ushtarak (3535) M E D I C A M E N T A Tirane 77,500 2014-12-30 2014-12-31 69310131042014 Ilaçe dhe materiale mjeksore SUT barna vazhdim kontr.122 dt. 14.11.2014 fat.6415(122686415) dt. 04.12.2014
Ministria e Integrimit (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 119,912 2014-12-30 2014-12-31 53710780012014 Elektricitet 1078001 MINISTRIA E INTEGRIMIT energji ft 619121112 dt 10.12.2014nr.kontrates tr1b080024110042 nr kont.b110042
ALUIZNI - Drejtorite Durres + Kruje (0707) DEGA TATIM TAKSA DURRES Durres 2,061,018 2014-12-30 2014-12-31 12110940042014 Kontribute per sigurime shoqerore TDO 0707/ALUIZNI/KOD 1094004/ DIF. SIGURIME PRILL 2009
ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 24,923 2014-12-30 2014-12-31 16510940102014 Shtese page per funksionin Aluizni Fier 1094010 te prapambetura tatim Prill 2009
Komuna Sult (0810) LUMTURI KRASNIQI Gramsh 10,000 2014-12-31 2014-12-31 19224370012014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te urave Sa paguar fat.nr.9 dt:11.12.2014 nga Komuna Sult
Bordi i Kullimit Korce (1515) JOKLEN & CO Korçe 786,680 2014-12-30 2014-12-31 25110050722014 Sherbime te tjera BORDI I KULLIMIT KORCE REGJISTRIM I PRONAVE PRIVATE TE PALUAJTSHME NE ZVRPP FAT.58 DT 12.12.14
Komuna Zejmen (2020) BANKA E TIRANES Lezhe 72,000 2014-12-30 2014-12-31 14925700012014 Shpenzime per honorare KOM ZEJMEN PAG SIPAS BORDEROSE
Bashkia Ballsh (0924) GRAND KONSTRUKSION M Mallakaster 11,175,648 2014-12-30 2014-12-31 251 2131001 2014 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) PAGESE PER GRAND KONSTRUKSION NGA BASHKIA BALLSH
Drejtoria e Rajonit Verior (Shkoder) (3333) MALI Shkoder 2,069,160 2014-12-30 2014-12-31 41810060772014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj DREJ RAJONIT VERIOR LIKUJ FAT NR 11317491 DT 22.12.2014
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) SHTEPIA QENDRORE USHTRISE Tirane 14,400 2014-12-30 2014-12-31 81510170512014 Shpenzime te tjera qiraje 600-602-REP 4001 likuidim hoteli, VENDIM 9 DT 23.06.14 VENDIM 13 DT 26.11.14 SHKRESA MF 16105/2 DT 21.11.14 FAT 134 DT 28.09.2013 SR 00909293
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 18,000 2014-12-29 2014-12-31 176310060542014 Sherbime te tjera ARSH - Shkresat9286/1 dt 26.12.14 Shkr Min 7577/1 dt 19.12.14 Shpronesim Rruga Transballkanike
Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 206,097 2014-12-31 2014-12-31 16510910012014 Posta dhe sherbimi korrier 602, Kom.per mbro nga diskriminimi ,posta up 217 d 29/12/14, kon 26/12/14,fat 529 d 12594979 d 26/12/14
Njesia e transportit mjeksesor me helikoptere (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 7,660 2014-12-30 2014-12-31 29910130582014 Udhetim jashte shtetit 1013058 NJTHMH DIETA ME JASHTE URDHER MINISTRI 5399 DT. 12.09.2014 UB DT. 273 DT. 30.12.2014 LISTPAGESA bashkangjitur
Ministria e Integrimit (3535) SILVANA SHAKA Tirane 13,600 2014-12-30 2014-12-31 52710780012014 Sherbime te tjera MINISTRIA E INTEGRIMIT lavazh, kont ne vazhdim 31.12.2013 fat.103 dt.29.12.2014 seria 001015
ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 79,364 2014-12-30 2014-12-31 16110940102014 Shtese page per funksionin Aluizni Fier 1094010 te prapambetura tatim Shkurt 2009
Bashkia Gramsh (0810) OSMANI/G Gramsh 500,755 2014-12-31 2014-12-31 81321140012014 Shpenz. per rritjen e AQT - lulishtet 2114001 Fat.nr.13855523 dt:29.12.2014,situacion perundimtar, nga Bashkia Gramsh
Komuna Pojan (1515) SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP Korçe 24,520 2014-12-30 2014-12-31 31025000012014 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit SIGURACION MJETI FAT NR 509 DT 30.10.2014. KOMUNA POJAN KORCE
Qarku Lezhe (2020) GJEOKONSULT & CO Lezhe 11,232,000 2014-12-30 2014-12-31 27020200012014 Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime KESHILLI I QARKUT PAG FAT NR 111 DT 30.12.2014
Bashkia Ballsh (0924) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Mallakaster 16,430 2014-12-30 2014-12-31 248 2131001 2014 Elektricitet 2131001 PAGESE NGA BASHKIA BALLSH FATURE TETOR 2014 PER OSHEE KODIKLIENTIT F11F010104129566
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) TUFIK KURTI Shkoder 119,880 2014-12-30 2014-12-31 16110051162014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale QTTB SHKODER FAT 19200630 DT 29.12.2014
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) SHTEPIA QENDRORE USHTRISE Tirane 14,880 2014-12-30 2014-12-31 81610170512014 Shpenzime te tjera qiraje 600-602-REP 4001 likuidim hoteli, VENDIM 9 DT 23.06.14 VENDIM 13 DT 26.11.14 SHKRESA MF 16105/2 DT 21.11.14 FAT 145 DT 31.10.2013 SR 09112808
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 358,047 2014-12-27 2014-12-31 170310060542014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve ARRSH - Shkresa Nr 9552, 9548, Nr. 9175/1 dt 26.12.14 VKM 848 dy 03.12.14 Shpronesim Segmenti Shkoder- Hani i Hotit
Mundesuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave

Notice: Undefined index: inst_code in /home/spending/application/controllers/TreasuryserviceController.php on line 424