treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  All All All 358,384,471,709.00 264,746 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Komuna Zharres (0909) "SHENDELLI" Fier 327,214 2014-12-31 2014-12-31 41524190012014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve K/Zharrez Fier 2419001 rikonst. rruge
  Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier (0909) L.FELEQI Fier 97,800 2014-12-30 2014-12-31 30921110062014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd Sherbimeve Publike Fier 2111006 likujdim fature
  Komuna Mbrostare (0909) TELE.CO&CONSTRUCTION Fier 33,110 2014-12-31 2014-12-31 57724100012014 Sherbime telefonike K Mbrostar Fier 2410001 likujdim fature
  Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) S I L A Fier 18,094 2014-12-30 2014-12-31 18221110082014 Shpenzime te tjera transporti SHERBIME RRJETESH PER NDERRMARJEN E PASTRIMIT FIER
  ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 24,923 2014-12-30 2014-12-31 16910940102014 Shtese page per funksionin Aluizni Fier 1094010 te prapambetura tatim Qershor j 2009
  ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 49,611 2014-12-30 2014-12-31 15610940102014 Paga baze Aluizni Fier 1094010 te prapambetura sig Janar 2009
  ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 31,444 2014-12-30 2014-12-31 176110940102014 Kontribute per sigurime shendetesore Aluizni Fier 1094010 te prapambetura sig Tetor 2009
  Prefektura e qarkut Fier (0909) KAZIU 2013 Fier 415,200 2014-12-30 2014-12-31 34410160642014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale MIREMBAJTJE MJETESH TRANSPORTI PREFEKTI FIER
  Spitali Fier (0909) MESSER ALBAGASS SH.P.K Fier 146,800 2014-12-30 2014-12-31 88710130172014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale OKSIGJEN SPITALI FIER
  Parqet Kombetare Apolloni (0909) ALMA BAZE Fier 170,000 2014-12-30 2014-12-31 6810120642014 Sherbime te tjera Parku Apollon 1012064 vleresim objektesh
  Parqet Kombetare Apolloni (0909) SIGTECH Fier 380,000 2014-12-30 2014-12-31 6610120642014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike Parku Apollon 1012064 mirembajtje
  Drejtoria Rajonale Tatimore Fier (0909) VED-ING Fier 340,428 2014-12-30 2014-12-31 1010100492014 Tatim mbi fitimin nga subjektet e sektorit privat KTHIM DETYRIME TE FALURA NGA DEGA E TATIMEVE FIER
  Komuna Frakull (0909) ALKO-IMPEX GENERAL CONSTRUCION Fier 6,650,000 2014-12-30 2014-12-31 19224150012014 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) K Frakull Fier 2415001 likujdim fature
  Komuna Mbrostare (0909) NEXHAT MEHONIQI (L03202402E) Fier 18,967 2014-12-31 2014-12-31 57624100012014 Kancelari K Mbrostar Fier 2410001 likujdim fature
  Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier (0909) ADRIANA GJINI Fier 10,000 2014-12-30 2014-12-31 30521110062014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Nd Sherbimeve Publike Fier 2111006 likujdim fature
  Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) DURIM COBO Fier 12,000 2014-12-30 2014-12-31 19121110082014 Pjese kembimi, goma dhe bateri PJESE KEMBIMI PER NDERRMARJEN E PASTRIMIT FIER
  Bashkia Roskovec (0909) ERSI/M Fier 1,186,800 2014-12-30 2014-12-31 35421130012014 Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime Bashkia Raskovec 2113001 likujdim fature
  Klubi I Futbollit Fier (0909) FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A Fier 240,000 2014-12-30 2014-12-31 24921110132014 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat TRAJTIM USHQIMOR NGA SHUMESPORTI FIER
  Klubi I Futbollit Fier (0909) UJESJELLSI FIER Fier 1,500 2014-12-30 2014-12-31 25421110132014 Uje KORRIK 2014 SHUMESPORTI FIER PAGESE PJESORE
  ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) DEGA E TATIMEVE FIER Fier 28,910 2014-12-30 2014-12-31 17410940102014 Paga baze Aluizni Fier 1094010 te prapambetura sig Shtator 2009