treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  All All All 358,384,471,709.00 264,746 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Bashkia Berat (0202) MIRANDA SHKURTI Berat 7,500 2014-12-30 2014-12-31 77921020012014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Bashkia Berat 2102001,likujdim fature dt.10.12.2014
  Qendra Ekonomike Kultures (0202) ONUFRI TV Berat 9,000 2014-12-31 2014-12-31 34721020062014 Libra dhe publikime profesionale Qendra Kulturore 2102006 likujdim fature nr 26.dt.30.12.2014
  Qarku Berat (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 3,000 2014-12-30 2014-12-31 55320420012014 Udhetim i brendshem keshilli i qarkut berat djeta sherbimi
  Bashkia Berat (0202) VASILLAQ ZIU Berat 44,390 2014-12-30 2014-12-31 77321020012014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Bashkia Berat 2102001,likujdim fature dt.24.12.2014
  Drejtoria e Pyjeve Berat (0202) SILVAB Berat 1,252,928 2014-12-30 2014-12-31 177260042014 Shpenz. per rritjen e AQT - plantacione Drejtoria Pyjore 1026004,likujdim fature dt.30.12.2014
  Prefektura e qarkut Berat (0202) HYSEN QOJLE Berat 14,000 2014-12-30 2014-12-31 41110160592014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna prefektura berat pagese vendim gjyqesor per Namir Lapardhaja
  Prefektura e qarkut Berat (0202) SOKOL RROKAJ Berat 12,000 2014-12-30 2014-12-31 41310160592014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale prefektura berat lik fat dhjetor 2014 matreiale zyre
  Sp. Berati (0202) MERITA LEKU Berat 10,000 2014-12-30 2014-12-31 73310130642013 Te tjera materiale dhe sherbime speciale spitali berat lik fat dhjetor 2014 materiale
  Komuna Roshnik (0202) TOTILA Berat 3,906,740 2014-12-31 2014-12-31 27123100012014 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore Komuna roshnik per Totolen ndertim shkolle 2310001
  Komuna Roshnik (0202) PUPA SHPK Berat 1,571,308 2014-12-31 2014-12-31 26723100012014 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Komuna Roshnik per Pupa mirmbajtje e rruge 2310001
  Qendra Lira (0202) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Berat 239,757 2014-12-30 2014-12-31 12521020202014 Elektricitet 2102020 Qendra Lira 2102020 likujdim kontrate a-016449,fatura dt.30.12.2014
  Bashkia Berat (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 4 2014-12-30 2014-12-31 78221020012014 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Bashkia Berat 2102001,likujdim komision banke
  Komuna Lumas (0202) BESTA Berat 4,275,000 2014-12-30 2014-12-31 24423050012014 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) komuna lumas lik fatura shkurt 2014 rikostruksion rruge
  Gjykata e rrethit Berat (0202) PERPARIM FROTO Berat 39,900 2014-12-30 2014-12-31 23610290122014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre Gjykata berat Perparim Froto paisje 1029012
  Komuna Lumas (0202) POSTA SHQIPTARE SH.A Berat 552,000 2014-12-30 2014-12-31 24523050012014 Pagese paaftesie komuna lumas pagese shperblim per paaftesia
  Komuna Kutalli (0202) ALPHA BANK -- ALBANIA Berat 1,119,100 2014-12-30 2014-12-31 29923030012014 Ndihme ekonomike Komuna Kutalli per ndihmat ekonomike nentor dhjetor 2014 2303001
  Prefektura e qarkut Berat (0202) CITRUS Berat 46,800 2014-12-30 2014-12-31 41410160592014 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres prefektura berat lik fat dhjetor 2014 kancelari boje printeri
  Paraburgimi Berat (0202) XHEZAIR ROKU Berat 4,000 2014-12-30 2014-12-31 14510140512014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Parburgimi per xhezairin Rokun fat dt 30.11.2014 1014051
  Sp. Berati (0202) MESSER ALBAGASS SH.P.K Berat 270,112 2014-12-30 2014-12-31 73610130642014 Ilaçe dhe materiale mjeksore spitali berat lik fat dhjetor 2014 oksigjen mjeksor
  Dega e Thesarit Berat (0202) AQIF MARRA Berat 40,000 2014-12-30 2014-12-31 14010100022014 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Dega e thesarit berat per Aqif Mara mirmbajtje e riparime fotokopjusi 1010002