Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2004
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe shpërblime, 772 608 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, të ardhura nga aktiviteti privat bar-restorant, 4 900 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
Others
1) Detyrime të papaguara në vlerën 14 000 000 lekë për kredi bankare marrë më 15.09.2002 me principal 13 600 000 lekë, afat shlyerje 7 vjet dhe interes 14%.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 800 000 lekë si detyrim ndaj të tretëve për punime të kryera në ndërtesë.
3) Detyrime të papaguara në vlerën 1 000 000 lekë për blerje pajisje.
4) Detyrime të papaguara në vlerën 2 000 dollarë për blerje aparaturash.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2004
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -5 700 000 lekë për kredi bankare marrë më 15.09.2002 me principal 13 600 000 lekë, afat shlyerje 7 vjet dhe interes 14%.
2) Detyrime të paguara në vlerën -900 000 lekë si detyrim ndaj të tretëve për punime të kryera në ndërtesë.
3) Detyrime të paguara në vlerën -800 000 lekë për blerje pajisje.
4) Detyrime të paguara në vlerën -10 000 dollarë për blerje aparaturash.