Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2011
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe shpërblime, 1 300 955 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qira objektit bar-restorant, 60 000 euro.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function741%
Others
1) Detyrime të papaguara në vlerën 135 904 euro për kredi banakre marrë për shtesë pishine marrë më 25.09.2007 me principal 250 000 euro dhe interes 8%.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 4 840 067 lekë për kredi banakre marrë më 14.08.2006.
3) Gjendje e kursimeve, shtuar me 4 000 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2011
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -36 113 euro për kredi banakre marrë për shtesë pishine marrë më 25.09.2007 me principal 250 000 euro dhe interes 8%.
2) Detyrime të paguara në vlerën -766 242 lekë për kredi banakre marrë më 14.08.2006.
3) Detyrime të paguara në vlerën -2 000 euro për studimet e djalit.
4) Detyrime të paguara në vlerën -7 387 euro për nevoja familjare.