Transaksion Thesari 2015-2017- Bashkia Lushnje (0922) (more 3305 registered_trans)

dependent_institution:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:


  text2
 • text3
 • text4
 • text5
 • text6
 • text7
 • text8
 • text9
 • text10
 • text11

Rezultate permbledhese

Perfitues Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All 4,560,563,772.00 3,305 No Limit => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
Bashkia Lushnje (0922) RAIFFEISEN BANK SH.A Lushnje 487,900 2018-12-26 2018-12-27 80321290012018 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik shperblim keshilli bashkiak muaji nentor 2018 sipas listepageses
Bashkia Lushnje (0922) POSTA SHQIPTARE SH.A Lushnje 18,148,297 2018-12-26 2018-12-27 77821290012018 Pagese paaftesie 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik shp.per invalidet e punes dhe PAK ,VKB nr.119 dt.20.12.2018,akt marrv.me posten nr.3748/1 dt.09.05.2018,sipas listepageses
Bashkia Lushnje (0922) BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA Lushnje 238,500 2018-12-26 2018-12-27 79321290012018 Te tjera transferta tek individet 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik qera te pastrehet per muajin nentor 2018 VKB nr.9 dt.26.01.2018,VKB nr.49 dt.20.04.2018,shkr.Pref.Fier nr.166/1 dt.09.02.2018,kontr.porosi nr.30 dt.16.11.2017,sipas listepageses
Bashkia Lushnje (0922) POSTA SHQIPTARE SH.A Lushnje 24,332,796 2018-12-26 2018-12-27 77921290012018 Pagese paaftesie 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik shpenz.invalide dhe PAK ,VKB nr.119 dt.20.12.2018,akt marrv.me posten nr.3748/1 dt.09.05.2018,sipas listepageses
Bashkia Lushnje (0922) BANKA KOMBETARE E GREQISE Lushnje 63,000 2018-12-26 2018-12-27 79621290012018 Ndihme ekonomike 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik shpenz.ndihme ekonomike (Ekzistues) shperblimet e fundvitit,VKM nr.754 dt.19.12.2018, sipas listepageses
Bashkia Lushnje (0922) POSTA SHQIPTARE SH.A Lushnje 150 2018-12-26 2018-12-27 79521290012018. Sherbimet bankare 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik kom.sherbimi shpenz.ndihme ekonomike per shperblimin e fundvitit ,VKM nr.754 dt.19.12.2018,akt marrv.me posten nr.3748/1 dt.09.05.2018,sipas listepageses
Bashkia Lushnje (0922) BANKA KOMBETARE E GREQISE Lushnje 564,000 2018-12-26 2018-12-27 80121290012018 Ndihme ekonomike 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik shpenz.ndihme ekonomike (Ekzistues) shperblimet e fundvitit,VKM nr.754 dt.19.12.2018, sipas listepageses
Bashkia Lushnje (0922) ENTI I BANESAVE(K53017401A) Lushnje 465,750 2018-12-17 2018-12-19 77721290012018 Te tjera transferta tek individet 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik grant per familjet e programit te baneses kosto e ulet,VKB nr.55 dt.29.05.2017,shkr.nr.19665/1 dt.15.11.2018,shkr.nr.19655/2 dt.05.12.2018
Bashkia Lushnje (0922) "SHKELQIMI 07" Lushnje 14,005,499 2018-12-12 2018-12-18 77321290012018 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik situacion nr.1 obj.Rikonstr.i shkolles Dituria Krutje,fat.nr.65517879 dt.03.12.2018,kontr.nr.6396 dt.17.09.2018
Bashkia Lushnje (0922) "SHKELQIMI 07" Lushnje 7,600,000 2018-12-12 2018-12-18 77221290012018 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa social-kulturore 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik situacion nr.1 obj.Rehabilitim i banesave te komuniteteve te pafavorizuara,fat.nr.65517922 dt.27.11.2018,kontr.nr.8025 dt.17.10.2018
Bashkia Lushnje (0922) RAIFFEISEN BANK SH.A Lushnje 44,268 2018-12-06 2018-12-13 77121290012018 Te tjera shperblime per personelin 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik ndihme me rastin e daljes ne pension per punonjesin Nasi Davidhi, urdheri nr.190 dt.03.12.2018, sipas listepageses
Bashkia Lushnje (0922) BETA shpk Lushnje 22,749,540 2018-12-05 2018-12-13 75521290012018 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik objektin Nderhyrje polifunksionale ne lgj. Xhevdet Nepravishta,diference nga fat.nr.29912305 dt.31.05.2018,ur.prok.nr.97 dt.11.05.2017,kontr.nr.7446 dt.12.09.2017
Bashkia Lushnje (0922) POSTA SHQIPTARE SH.A Lushnje 6,075 2018-12-04 2018-12-13 75221290012018. Sherbimet bankare 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik kom.sherbimi shperblim lindje per 10 njesite administrative,shkr.Min.Puneve te Brendhme Nr.8840/2 dt.07.11.2018,sipas listepageses
Bashkia Lushnje (0922) POSTA SHQIPTARE SH.A Lushnje 5,158 2018-12-12 2018-12-13 77421290012018. Sherbimet bankare 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik kom.sherbimi shpenz.ndihme ekonomike 10 njesite adm. per muajin nentor 2018 ,VKB nr.108 dt.20.11.2018,akt marreveshja nr.3748/1 dt.09.05.2018,sipas listepageses derguar nga sistemi i pikezimit Qarku Fier
Bashkia Lushnje (0922) POSTA SHQIPTARE SH.A Lushnje 1,215,000 2018-12-04 2018-12-13 75221290012018 Ndihme ekonomike 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik shperblim lindje per 10 njesite administrative,shkr.Min.Puneve te Brendhme Nr.8840/2 dt.07.11.2018,sipas listepageses
Bashkia Lushnje (0922) POSTA SHQIPTARE SH.A Lushnje 645,000 2018-12-04 2018-12-13 75321290012018 Ndihme ekonomike 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik shperblim lindje per qytetin,shkr.Min.Puneve te Brendshme Nr.8840/2 dt.07.11.2018,sipas listepageses
Bashkia Lushnje (0922) BANKA KOMBETARE E GREQISE Lushnje 772,240 2018-12-12 2018-12-13 77521290012018 Ndihme ekonomike 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik shpenz.per ndihme ekonomike (ekzistues) per muajin nentor 2018 ,VKB nr.108 dt.20.11.2018,shkr.nr.1956/2 dt.27.11.2018,sipas listepageses derguar nga sistemi i pikezimit Qarku Fier
Bashkia Lushnje (0922) POSTA SHQIPTARE SH.A Lushnje 1,031,680 2018-12-12 2018-12-13 77421290012018 Ndihme ekonomike 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik shpenz.per ndihme ekonomike per 10 njesite adm. per muajin nentor 2018 ,VKB nr.108 dt.20.11.2018,akt marreveshja nr.3748/1 dt.09.05.2018,sipas listepageses derguar nga sistemi i pikezimit Qarku Fier
Bashkia Lushnje (0922) BANKA KOMBETARE E GREQISE Lushnje 15,540 2018-12-12 2018-12-13 77621290012018 Ndihme ekonomike 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik shpenz.per ndihme ekonomike (te rinj) per muajin nentor 2018 ,VKB nr.108 dt.20.11.2018,shkr.nr.1956/2 dt.27.11.2018,sipas listepageses derguar nga sistemi i pikezimit Qarku Fier
Bashkia Lushnje (0922) LEAL (K64612402E) Lushnje 2,373,845 2018-12-06 2018-12-07 77021290012018 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik sherbimi pastrimit, fat.nr.51583037 dt.01.11.2018, ur.prok.nr.56 dt.22.02.2018, kontr.nr.2441 dt.11.04.2018
Bashkia Lushnje (0922) ALBTELEKOM SH.A. Lushnje 3,860 2018-12-05 2018-12-07 76321290012018 Sherbime telefonike 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik shpenzime telefoni zjarrfikesja fat.nr.726427947,726427948 dt.31.10.2018
Bashkia Lushnje (0922) BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA Lushnje 136,366 2018-12-05 2018-12-07 75621290012018 Te tjera transferta tek individet 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik bonus qera te pastrehet (me akt marreveshje noteriale),VKB nr.9 dt.26.01.2018,VKB nr.49 dt.20.04.2018,shkr.MFE nr.7256/2 dt.16.05.2018,kontr.porosi nr.30 dt.16.11.2017,sipas listepageses nentor-dhjetor2018
Bashkia Lushnje (0922) POSTA SHQIPTARE SH.A Lushnje 3,225 2018-12-04 2018-12-07 75321290012018. Sherbimet bankare 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik kom.sherbimi shperblim lindje per qytetin,shkr.Min.Puneve te Brendshme Nr.8840/2 dt.07.11.2018,sipas listepageses
Bashkia Lushnje (0922) BANKA KOMBETARE TREGTARE Lushnje 7,700 2018-12-05 2018-12-07 76021290012018 Te tjera transferta tek individet 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik bonus qera te pastrehet Bule Leka ,VKB nr.9 dt.26.01.2018,VKB nr.49 dt.20.04.2018,shkr.MFE nr.7256/2 dt.16.05.2018,kontr.porosi nr.30 dt.16.11.2017,sipas listepageses nentor-dhjetor 2018
Bashkia Lushnje (0922) BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA Lushnje 270,605 2018-12-05 2018-12-07 75821290012018 Te tjera transferta tek individet 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik bonus qera te pastrehet (me akt marreveshje noteriale),VKB nr.9 dt.26.01.2018,VKB nr.49 dt.20.04.2018,shkr.MFE nr.7256/2 dt.16.05.2018,kontr.porosi nr.30 dt.16.11.2017,sipas listepageses shkurt-dhjetor2018
Bashkia Lushnje (0922) ALBTELEKOM SH.A. Lushnje 45,818 2018-12-05 2018-12-07 56221290012018 Sherbime telefonike 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik shpenzime sherbim interneti,fat.nr.227280998 dt.31.10.2018,ur.prok.nr.01 dt.25.01.2018,kontr.nr.809 dt.02.02.2018
Bashkia Lushnje (0922) BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA Lushnje 49,560 2018-12-05 2018-12-07 75921290012018 Te tjera transferta tek individet 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik bonus qera te pastrehet ,VKB nr.9 dt.26.01.2018,VKB nr.49 dt.20.04.2018,shkr.MFE nr.7256/2 dt.16.05.2018,kontr.porosi nr.30 dt.16.11.2017,sipas listepageses shkurt-dhjetor 2018
Bashkia Lushnje (0922) BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA Lushnje 238,500 2018-12-05 2018-12-07 76121290012018 Te tjera transferta tek individet 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik qera te pastrehet per muajin tetor 2018 VKB nr.9 dt.26.01.2018,VKB nr.49 dt.20.04.2018,shkr.Pref.Fier nr.166/1 dt.09.02.2018,kontr.porosi nr.30 dt.16.11.2017,sipas listepageses
Bashkia Lushnje (0922) BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA Lushnje 27,650 2018-12-05 2018-12-07 75721290012018 Te tjera transferta tek individet 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik bonus qera te pastrehet ,VKB nr.9 dt.26.01.2018,VKB nr.49 dt.20.04.2018,shkr.MFE nr.7256/2 dt.16.05.2018,kontr.porosi nr.30 dt.16.11.2017,sipas listepageses nentor-dhjetor 2018
Bashkia Lushnje (0922) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Lushnje 340 2018-12-05 2018-12-07 76421290012018 Elektricitet 2129001 BASHKIA LUSHNJE per sa lik pagese energji elektrike zjarrfikesja per muajin tetor 2018,kontr.nr.BE-108196,fat.nr.290126640 dt.24.10.2018

Smiley face

usaid_desc