treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  All All All 344,663,602.00 62 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) NDERMARJA TRAJTIMIT STUDENTEVE Tirane 776,550 2014-11-26 2014-11-27 50310110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve 1011001 Min.Arsimit dhe Sporteve subecion nd trajtim stud .autorizim 7992/1 dt 11.11.2014 shk 395 dt 10.11.2014 m shtator 2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) NDERM. TRAJTIMIT STUDENTAVE Tirane 174,555 2014-11-14 2014-11-17 48010110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve . subvecion autorizim 7992/1 dt 11.11.2014 shk 153 dt 14.10.2014 subvec m shtator 2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) ND.TRAJTIMI STUDENT.GJIROK Tirane 1,560,038 2014-11-14 2014-11-14 47910110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve . subvecion autorizim 7992/1 dt 11.11.2014 shk 153 dt 14.10.2014 subvec m shtator 2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) SH.A - TRAJTIMI I STUDENTEVE Tirane 2,142,309 2014-11-14 2014-11-14 47810110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve . subvecion autorizim 7992/1 dt 11.11.2014 shk 153 dt 14.10.2014 subvec m shtator 2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) ND TRAJTIMIT TE STUDENTEVE NR 3 Tirane 2,600,344 2014-11-14 2014-11-14 47710110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve . subvecion autorizim 7992/1 dt 11.11.2014 shk 153 dt 14.10.2014 subvec m shtator 2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) NDERM. TRAJ. STUD. NR 1 Tirane 21,763,034 2014-11-14 2014-11-14 47610110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve . subvecion autorizim 7992/1 dt 11.11.2014 shk 153 dt 14.10.2014 subvec m shtator 2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) TRAJTIM I STUDENTEVE SH.A. VLORE Tirane 2,434,737 2014-11-14 2014-11-14 48110110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve . subvecion autorizim 7992/1 dt 11.11.2014 shk 153 dt 14.10.2014 subvec m shtator 2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) NDERM. TRAJ. STUD. NR 1 Tirane 15,602,116 2014-10-17 2014-10-20 42910110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve subvecion autoriz. 7316/1 dt 15.10.2014 shk prot 1412dt 15.9.2014 m gusht 2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) NDERMARJA TRAJTIMIT STUDENTEVE Tirane 1,944,138 2014-10-17 2014-10-20 43010110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve subvecion autorizim7316/1dt 15.10.2014 shk prot 344 dt 1.10.2014 m gusht 2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) NDRM.TRAJTIMIT STUDENVE NR.2 Tirane 7,741,599 2014-10-17 2014-10-20 43110110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve 1011001 603 Min.Arsimit subvencion autor 6551/1 dt 30.9.2014,shkres 380 dt 08.9.2014 subvec m gusht 2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) ND TRAJTIMIT TE STUDENTEVE NR 3 Tirane 1,900,086 2014-10-06 2014-10-07 41110110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve . subvecion autorizim dt 30.9.2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) ND.TRAJTIMI STUDENT.GJIROK Tirane 1,452,509 2014-10-06 2014-10-07 41310110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve . subvecion autorizim dt 30.9.2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) TRAJTIM I STUDENTEVE SH.A. VLORE Tirane 2,038,684 2014-10-06 2014-10-07 41510110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve . subvecion autorizim dt 30.9.2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) SH.A - TRAJTIMI I STUDENTEVE Tirane 1,767,229 2014-10-06 2014-10-07 41210110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve . subvecion autorizim dt 30.9.2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) NDERM. TRAJTIMIT STUDENTAVE Tirane 2,043,639 2014-10-06 2014-10-07 41410110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve . subvecion autorizim dt 30.9.2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) NDERM. TRAJTIMIT STUDENTAVE Tirane 2,043,639 2014-09-01 2014-09-02 37010110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve subvecion autorizim5937/1 dt 28.8.2014 shk prot 202 dt 5.8.2014 m korrik 2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) ND TRAJTIMIT TE STUDENTEVE NR 3 Tirane 1,900,086 2014-09-01 2014-09-02 36610110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve subvecion autorizim5937/1 dt 28.8.2014 shk prot 419 dt 4.8.2014 m korrik 2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) NDERMARJA TRAJTIMIT STUDENTEVE Tirane 1,944,138 2014-09-01 2014-09-02 36810110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve subvecion autorizim 5937/1dt 28.8.2014 shk prot 286dt 1.8.2014 m korrik 2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) NDERM. TRAJ. STUD. NR 1 Tirane 15,602,116 2014-09-01 2014-09-02 36410110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve subvecion autoriz. 5937/1 dt 28.8.2014 shk prot 1323dt 7.8.2014 m korrik 2014
  Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) ND.TRAJTIMI STUDENT.GJIROK Tirane 1,962,509 2014-09-01 2014-09-02 36910110012014 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Min.Arsimit dhe Sporteve subvecion autorizim 5937/1 dt 28.8.2014 shk prot 130dt 8.8.2014 m korrik2014