treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  All All All 160,752,266.00 1,090 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Federata Shqipetare e Boksit (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 109,706 2014-12-01 2014-12-01 7910112062014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011206 FED E BOKSIT paga m nentor 2014 bord 1.12.2014 urdh 47 dt 1.12.2014 pl2 f 2
  Federata Shqipetare e Mundjes (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 115,183 2014-12-01 2014-12-01 8810112142014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011214 FED MUNDJES paga m nentor 2014 bord 30.11.2014 udhz 4dt 11.3.2014 vend 6 dt 28.5.14 pl2 f 2
  Federata e Alpinizmit (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 63,667 2014-12-01 2014-12-01 5310112182014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011218, FED ALPINIZMIT paga m nentor 2014 bord 1.12.2014 permb 1-30/11/2014 pl 1 f 1
  Federata Shqipetare e qitjes (3535) BANKA CREDINS Tirane 118,752 2014-12-01 2014-12-01 4510112162014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011216 Fed Qitjes paga m nentor 2014 plan 2 fakt 2 liste pagese 01.12.2014
  Federata Shqipetare e Gjimnastikes (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 64,051 2014-12-01 2014-12-01 8710112102014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011210 Federata e Gjimnastikes paga m nentor 2014 pl1 f 1 bord 30.11.14 vend 19 dt 26.5.2014 udhz 4 dt 11.3.2014
  Federata Shqipetare e Boksit (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 17,500 2014-11-27 2014-12-01 7810112062014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011206 FED E BOKSI tat lik pages pjesmarje KD vend KD 7.11.2014 urdh 46/1 dt 27.11.2014 bord 27.11.2014
  Federata Shqipetare e Basketbollit (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 64,368 2014-12-01 2014-12-01 5310112132014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011213, FED BASKETB paga m nentor 2014 bord 01.12.2014 pl 2 f 2
  Federata Shqipetare e Boksit (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 603,900 2014-11-27 2014-11-27 7410112062014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011206 FED E BOKSIT shperbl medalje pages trajner pj seminare vend KD 7.11.2014 urdh 40 41 44 45 46 dt 13.11.2014 bord 26.11.2014 kontr 1.4.14
  Federata Shqipetare e Peshngritjes (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 114 2014-11-27 2014-11-27 9010112092014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011209,FED PESHENGRITJESsh postea fature 4261 dt 26.10.2014, seri 1259159065
  Federata e Shahut (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 18,000 2014-11-27 2014-11-27 4610112192014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011219, FED Shahut pages shperb fituesi urdh 562 dt 24.11.2014 bord 27.1.2014
  Federata Shqipetare e Boksit (3535) ROZAFAT SH Tirane 245,000 2014-11-27 2014-11-27 7310112062014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011206 FED E BOKSIT shp grumbull ekipi urdh 38 dt 13.11.2014 vkm 1720 dt 29.10.2008 vend kryesie 31.5.14 kontr 3.10.2014 ft 37 dt 20.10.2014 s 16930088 ftes vl perf
  Federata e Shahut (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 1,200 2014-11-26 2014-11-27 4510112192014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011219, FED Shahut tat pages p me kontr urdh 563 dt 24.11.2014 kontr 15.5.14 bord 26.11.2014
  Federata Shqiptare Sportit per të gjithë Sektori i tatimeve te tjera Tirane 8,500 2014-11-27 2014-11-27 410112292014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit Federat. Shqipt.Sporti per te gjithe tat
  Federata Shqipetare e Boksit (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 67,100 2014-11-27 2014-11-27 7510112062014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011206 FED E BOKSIT tat shperbl medalje pages trajner pj seminare vend KD 7.11.2014 urdh 40 41 44 45 46 dt 13.11.2014 bord 26.11.2014 kontr 1.4.14
  Federata Shqiptare Sportit per të gjithë Sektori i tatimeve te tjera Tirane 9,000 2014-11-26 2014-11-27 210112292014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit Federat. Shqipt.Sporti per te gjithe tat pages grup organiz. editorial bord 25.11.2014 urdh 558 dt 20.11.2014 vend 2 dt 29.9.14
  Federata Shqipetare e Atletikes (3535) SHKELZEN FIQIRI BECI Tirane 281,000 2014-11-27 2014-11-27 10710112112014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011211, FED ATLETIKES bl baner shirit kufizuers urdh 13 dt 26.11.2014 pv f 4 dt 5.2.14 f156 dt 5.2.14s 0000140 fh1dt 5.2.14 vend 2 24.4.14
  Federata Shqiptare Sportit per të gjithë RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 76,500 2014-11-27 2014-11-27 310112292014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit Federat. Shqipt.Sporti per te gjithe lik aktivitet kamping. komb urdh 558/1 dt 20.1.2014 vend 2 dt 29.9.14 bord 27.11.2014
  Federata Shqiptare Sportit per të gjithë RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 81,000 2014-11-26 2014-11-27 110112292014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit Federat. Shqipt.Sporti per te gjithe pages grup organiz. editorial bord 25.11.2014 urdh 558 dt 20.11.2014 vend 2 dt 29.9.14
  Federata Shqipetare e Peshngritjes (3535) "ABCOM" Tirane 7,058 2014-11-27 2014-11-27 8910112092014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011209,FED PESHENGRITJES lik shp interneti ft 1181954677 DT 3.11.14 ft 120795806 dt 31.10.2014
  Federata e Shahut (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 2,000 2014-11-27 2014-11-27 4710112192014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011219, FED Shahut tat pages shperb fituesi urdh 562 dt 24.11.2014 bord 27.1.2014