treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) All All 360,586,003.00 461 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 26,453 2014-08-26 2014-08-27 27210030012014 Sherbime telefonike KM shpenz.cel nr.ab 1030901 seri 119624618.nr.ab 22270308457 seri 122507634,nr.ab 1050901 seri 119638503
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) EAGLE MOBILE Tirane 14,038 2014-08-26 2014-08-27 27010030012014 Sherbime telefonike KM shpenz.cel nr. klienti 1007376 kopdi abonentit 33335265 korrik 2014 seri 1205239934,kodi i abonenti 3270311 qershor 2014 seri 120505099
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 1,260 2014-08-26 2014-08-27 27610030012014 Sherbime telefonike KM linja telefonike LD korrik 2014,fat 90297428 dat 31.07.2014 seri 110308196
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 62,340 2014-08-26 2014-08-27 27510030012014 Uje KM shpenzime uji korrik 2014,fat nr.1407-159467-2-1 dat 21.07.2014 kont nr.159467-2,fat nr.1407-159467-1-1 dat 21.07.2014 kont nr.159467-1-1
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 4,800 2014-08-06 2014-08-12 26010030012014 Sherbime telefonike KM pagese linja LD korrik 2014 fat 90294500 dat 30.07.2014 seri 110316158
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ENRIETA HASANAJ Tirane 147,000 2014-08-06 2014-08-12 25310030012014 Shpenzime per honorare KM pritje-percjellje shpenz. perkthimi Prog dat 14.01.2014,18.01.2014,22.01.2014,01.02.2014,17.02.2014,18.02.2014,02.03.2014,05.03.2014,10.06.2014,16.03.2014,25.03.2014,25.03.2014,17.04.2014,25.04.2014,28.04.2014,03.05.2014 kont.nr.191/1 da
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 132,300 2014-08-06 2014-08-08 25410030012014 Shpenzime per honorare KM pritje-percjellje shpenz. perkthimi Prog dat 14.01.2014,18.01.2014,22.01.2014,01.02.2014,17.02.2014,18.02.2014,02.03.2014,05.03.2014,10.06.2014,16.03.2014,25.03.2014,25.03.2014,17.04.2014,25.04.2014,28.04.2014,03.05.2014 kont.nr.191/1 da
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA CREDINS Tirane 11,200 2014-08-06 2014-08-08 25910030012014 Sherbime telefonike KM rimb cel Ana Rafti, mars prill maj qershor 2014
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 26,800 2014-08-06 2014-08-08 25610030012014 Sherbime telefonike KM komisione, rimb.pash.dipllomatike cel qershor 14,shkresa nr.3092 dat 06.08.2014, bordero gusht 2014,shk.pash.dipll nr.459 dat 05.02.2014
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 5,850 2014-08-06 2014-08-08 25810030012014 Shpenzime per honorare KM komisione Shkresa nr.3092 dat 06.08.2014 VKM 264 dat 01.10.2002 bordero gusht 2014
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 11,700 2014-08-06 2014-08-08 25510030012014 Shpenzime per honorare KM komisione, shkresa nr.3092 dat 06.08.2014 VKM 264 dat 01.10.2014,bordero gusht 2014
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) DREJTORI E SHERB QEVERITARE Tirane 6,874 2014-08-01 2014-08-06 25610030012014 Sherbime telefonike DSHQ shpenz.tel fix,vila dures qershor 2014
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 79,447 2014-08-01 2014-08-06 25310030012014 Udhetim i brendshem KM page leje dieta bordero prog.dat 20.06.2014 Autor dat 20.06.2014, kontrat.nr.2983 dat 29.07.2014 shk.nr.2980 dat 29.07.2014,prog.dat 17.07.2014 autor dat 17.07.2014
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) PASTRIME SILVIO Tirane 1,001,940 2014-08-01 2014-08-06 26010030012014 Shpenzime per pritje e percjellje KM Urdher dat, 6.01.2014,PV i fondit limit dat 8.01.2014, Urdh.Prok nr.1 dat 9.01.2014,PV 3,4 dat 13.01.2014 kont nr.130 dat 14.01.2014 fat nr.301 dat 5.6.2014 seri 15574248,fat nr.302 dat 5.6.2014 seri 15574249,fat nr.303 dat 5.6.2014
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA CREDINS Tirane 22,600 2014-08-01 2014-08-06 25410030012014 Sherbime telefonike KM bordero prog.dat 20.06.2014 Autor dat 20.06.2014, shk.nr.2864 dat 23.09.2013,shpenz.cel i.Nano maj qershor 2014
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 12,600 2014-08-01 2014-08-06 25710030012014 Shpenzime per honorare KM shpenz.perkthimi,Kontrat nr.191/2 dat 16.01.2014,Urdh pagese dat 25.05.2014 prog.25.06.2014
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ENERTA KENDELLA Tirane 157,500 2014-08-01 2014-08-06 25810030012014 Shpenzime per pritje e percjellje KM pritje-percjellje,U.Prok nr.9 dat 6.1.2014 proces-verb fondi limit dat 8.1.2014,Urdh prok nr.3 dat 9.01.2014, PV nr.3 dhe 4 dat 13.01.2014 kontrat nr.164 dat 15.01.2014 fat nr.28 dat 13.01.2014 seri 00762228,fat.nr.57,dat 16.01.2014 seri
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 6,000 2014-08-01 2014-08-06 25510030012014 Udhetim jashte shtetit KM bordero shk.nr.2864 dat 23.09.2013,pash.dipllomatike I.Celibashi
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 120,792 2014-08-01 2014-08-05 25910030012014 Posta dhe sherbimi korrier KM shpenz.postare koorik 2014 fat nr.3198,dat 26.07.2014 seri 11520575
  Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 3,204,380 2014-07-24 2014-07-30 24810030012014 Paga baze KM paga personeli, bordero korrik 2014,Nr.punonjesve Pl 161 Fakti 48