Transaksion Thesari 2015-2017- Bashkia Fier (0909) (more 3081 registered_trans)

dependent_institution:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:


  text2
 • text3
 • text4
 • text5
 • text6
 • text7
 • text8
 • text9
 • text10
 • text11

Rezultate permbledhese

Perfitues Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All 7,132,212,531.00 3,081 No Limit => =>

Transaksione
*Të dhënat e këtij shërbimi janë të aksesueshme në web-in zyrtar "Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit""

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
Bashkia Fier (0909) RAIFFEISEN BANK SH.A Fier 152,184 2018-10-10 2018-10-11 67721110012018 Te tjera transferta tek individet Bashkia Fier 2111001,shpërblim për punonjës që lirohen nga detyra,Urdh 6441/3 prot dt 17.07.2018,sipas listëpagesës Nevila Çala
Bashkia Fier (0909) BANKA KOMBETARE TREGTARE Fier 143,650 2018-10-10 2018-10-11 67221110012018 Shpenzime per qiramarrje per pronat residenciale Bashkia Fier 2111001,pagesë qiramarrje,VKB 74 DT 27.09.2016,mirat Pref.1505 dt 23.02.2017,kontr.qiraje 6396/10 dt 01.12.2016,kontr noter 2824 rep 954 kol dt 15.12.2016 sipas listëpagesës Nevila Çala
Bashkia Fier (0909) BANKA CREDINS Fier 32,281 2018-10-10 2018-10-11 67521110012018 Te tjera transferta tek individet Bashkia Fier 2111001,shpërblim për punonjës që lirohen nga detyra,Urdh 6322/1 prot dt 06.07.2018,sipas listëpagesës Nevila Çala
Bashkia Fier (0909) RAIFFEISEN BANK SH.A Fier 569,500 2018-10-10 2018-10-11 66921110012018 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Bashkia Fier 2111001,pagesë kryepleqve të nj.admin.Dërmenas,Topojë,Levan,Portëz,Cakran,Frakull,sipas listëpagesës, Nevila Çala
Bashkia Fier (0909) POSTA SHQIPTARE SH.A Fier 49,680 2018-10-09 2018-10-10 66321110012018 Ndihme ekonomike Bashkia Fier 2111001, ndihmë eko.,nj.administrative Libofshë, Portëz,Topojë,Dërmenas,Qendër,VKB 84 dt 19.09.2018,mirat prefek 1550/1 dt 01.10.2018
Bashkia Fier (0909) FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A Fier 118,620 2018-10-09 2018-10-10 66421110012018 Ndihme ekonomike Bashkia Fier 2111001, ndihmë eko.,Bashkia Fier, VKB 84 dt 19.09.2018,mirat prefek 1550/1 dt 01.10.2018
Bashkia Fier (0909) RAIFFEISEN BANK SH.A Fier 792,566 2018-10-08 2018-10-09 65621110012018 Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Bashkia Fier 2111001, paga Shtator 2018 sipas listëpagesës, Nevila Çala
Bashkia Fier (0909) RAIFFEISEN BANK SH.A Fier 127,204 2018-10-08 2018-10-09 66121110012018 Paga baze Bashkia Fier 2111001, paga Shtator 2018 sipas listëpagesës, Nevila Çala
Bashkia Fier (0909) BANKA KOMBETARE TREGTARE Fier 44,165 2018-10-08 2018-10-09 65921110012018 Shtese page per funksionin Bashkia Fier 2111001, paga Shtator 2018 sipas listëpagesës, Nevila Çala
Bashkia Fier (0909) BANKA CREDINS Fier 1,385,711 2018-10-08 2018-10-09 65221110012018 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Bashkia Fier 2111001, paga Shtator 2018 sipas listëpagesës, Nevila Çala
Bashkia Fier (0909) BANKA CREDINS Fier 600,984 2018-10-08 2018-10-09 65621110012018 Shtese page per vjetersi ne pune Bashkia Fier 2111001, paga Shtator 2018 sipas listëpagesës, Nevila Çala
Bashkia Fier (0909) "SIGAL"(UNIQA GROUP AUSTRIA) Fier 97,300 2018-10-08 2018-10-09 65021110012018 Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme Bashkia Fier 2111001,up 30 dt 26.09.2018,ft për ofertë dt 26.09.2018,klasif.përf.28.09.2018,fat 246 seri 65430421 dt 28.09.2018, pol.sigurimi
Bashkia Fier (0909) RAIFFEISEN BANK SH.A Fier 13,004,731 2018-10-08 2018-10-09 65421110012018 Paga baze Bashkia Fier 2111001, paga Shtator 2018 sipas listëpagesës, Nevila Çala
Bashkia Fier (0909) FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A Fier 79,479 2018-10-08 2018-10-09 65721110012018 Shtese page per vjetersi ne pune Bashkia Fier 2111001, paga Shtator 2018 sipas listëpagesës, Nevila Çala
Bashkia Fier (0909) RAIFFEISEN BANK SH.A Fier 324,187 2018-10-08 2018-10-09 65321110012018 Paga baze Bashkia Fier 2111001, paga Shtator 2018 sipas listëpagesës, Nevila Çala
Bashkia Fier (0909) BANKA KOMBETARE TREGTARE Fier 1,319,273 2018-10-08 2018-10-09 65521110012018 Paga baze Bashkia Fier 2111001, paga Shtator 2018 sipas listëpagesës, Nevila Çala
Bashkia Fier (0909) BANKA CREDINS Fier 41,709 2018-10-08 2018-10-09 66021110012018 Paga baze Bashkia Fier 2111001, paga Shtator 2018 sipas listëpagesës, Nevila Çala
Bashkia Fier (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 115,426 2018-10-08 2018-10-09 65121110012018 Elektricitet 2111001 Bashkia Fier 2111001,lidhje kontrate energjie ,preventiv 936568 dt 5.10.2018, seri 046855
Bashkia Fier (0909) GIULIO VALENTE Fier 48,000 2018-10-05 2018-10-08 64721110012018 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Bashkia Fier 2111001,riparim fotokopje,up 29 dt 19.09.2018,ft ofertë dt 19.09.2018,klasif.përf.dt 21.09.2018,fat tat 25 seri 11759976,fat 26 seri 11759977 dt 26.09.2018, pv marrje dorëzim dt 26.09.2018
Bashkia Fier (0909) ARBEN ALLIAJ Fier 97,740 2018-10-05 2018-10-08 64321110012018 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Bashkia Fier 2111001, printime A3, kërkesë për printime dt 14.08.2018,fat 16 seri 59649666 dt 17.08.2018, pv marrje dorëzim dt 17.08.2018
Bashkia Fier (0909) INA BARJAMAJ Fier 250,000 2018-10-05 2018-10-08 64921110012018 Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara Bashkia Fier 2111001, Vend.ekzekutimi 319 dt 21.10.2017,akt marrëveshje 9930 dt 30.11.2018 për firmën Mustafaj
Bashkia Fier (0909) POSTA SHQIPTARE SH.A Fier 98,545 2018-10-05 2018-10-08 64521110012018 Posta dhe sherbimi korrier Bashkia Fier 2111001, shërbim postar,fat 55 seri 61423555 dt 26.09.2018
Bashkia Fier (0909) Klubi Shumesportesh Apollonia sh.a Fier 2,500,000 2018-10-05 2018-10-08 64421110012018 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Bashkia Fier 2111001, kontribut,Urdh Kryetari 5622 dt 11.06.2018, VKB 84 dt 30.10.2017,VKB 97 dt 27.12.2017,VKB 33 dt 16.04.2018,mirat prefekti 599/3 dt 30.04.2018
Bashkia Fier (0909) A R B E R I A SH.A. Fier 5,372,250 2018-10-05 2018-10-08 64621110012018 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te veprave ujore Bashkia Fier 2111001,rik ujësjellës,up 50 dt 09.09.2016,njof kontr 6026/2 dt 9.9.16,njof fit 6026/6 dt 7.11.16,kontr 40/231 dt 15.11.17, sit perf dt 10.10.17, akt kol.dt 1.9.17,çertif perkoh.marr dor dt 01.9.17,fat 57 seri 29606306 1.9.2017
Bashkia Fier (0909) UJESJELLSI FIER Fier 5,000 2018-10-05 2018-10-08 64221110012018 Uje Bashkia Fier 2111001,lidhje kontrate uji,Urdh. dt 19.09.2018, fat 19.09.2018,
Bashkia Fier (0909) ALB - STAR Fier 6,296,888 2018-10-03 2018-10-05 63821110012018 Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh,Te Dala Bashkia Fier 2111001,garanci 5%,kërkesë 5882 prot dt 20.06.2018, Urdh.Titullari 4652/1 dt 02.07.2018,kontr 730/8 prot dt 19.01.2015,sit.përfund.,akt kolaudim dt 24.06.2016, akt marrje dorëz dt 13.07.2016, çertif.garancie pun. dt 31.7.2018
Bashkia Fier (0909) Tele.co.Albania Fier 90,602 2018-10-03 2018-10-04 63921110012018 Sherbime telefonike Bashkia Fier 2111001, shërbim interneti,up 4 nr 1628 prot dt 13.02.2018,pv 4 dt 18.05.2018,rap.përmbl. dt 22.06.2018,njof fit 1628/5 dt 26.06.2018, kontr 1628/6 dt 29.06.2018,fat 934 seri 64362822 dt 30.08.2018
Bashkia Fier (0909) TEA - CO Fier 484,485 2018-10-03 2018-10-04 64021110012018 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Bashkia Fier 2111001,mirëmbajtje varreza, up 42 dt15.5.2017,njof kontr. prot 4014/2 dt 15.5.2017,pv dt 23.6.2017,njof fit. dt 3.7.2017,kontrat dt 6.7.2017 ,relac dshp 13.9.2018 ,fat 44 seri 50875145 dt 31.08.2018,situacion Gusht 2018
Bashkia Fier (0909) UJESJELLSI FIER Fier 81,610 2018-10-03 2018-10-04 64121110012018 Uje Bashkia Fier 2111001,uje, kontrata 8900067,fat 11323002,11285604,11248224
Bashkia Fier (0909) ALB - STAR Fier 12,899,402 2018-10-03 2018-10-04 63721110012018 Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh,Te Dala Bashkia Fier 2111001,garanci 5%,kërkesë 5882 prot dt 20.06.2018, Urdh.Titullari 4652/1 dt 02.07.2018,kontr 730/8 prot dt 19.01.2015,sit.përfund.,akt kolaudim dt 24.06.2016, akt marrje dorëz dt 13.07.2016, çertif.garancie pun. dt 31.7.2018

Smiley face

usaid_desc