Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si lektore, Profesore e Asociuar, në Universitetin 'Aleksandër Moisiu', Durrës, 84 093 lekë/muaj.
2) Të ardhura si eksperte në menaxhimin financiar të institucioneve publike, këshilluese, maj 2016, sipas kontratës së punësimit me ALCDF, Tiranë, 2 200 euro.
3) Të ardhura si eksperte në menaxhimin financiar të institucioneve publike, këshilluese, qershor-dhjetor 2016, sipas kontratës së punësimit me ALCDF, Tiranë, 800 euro/muaj.
4) Të ardhura si eksperte në menaxhimin financiar të institucioneve publike, këshilluese, shkurt 2017, sipas kontratës së punësimit me ALCDF, Tiranë, 4 000 euro.
5) Të ardhura nga paga vjetore si deputete gjatë vitit 2017, shumë 436 557 lekë.
6) Të ardhura për rimbursim shpenzimesh karburanti nga Kuvendi për vitin 2017, shuma 85 318 lekë.
7) Të ardhura për rimbursim shpenzimesh telefoni nga Kuvendi për vitin 2017, shuma 46 467 lekë.
8) Të ardhura si honorare për mbledhjet e komisioneve nga Kuvendi për vitin 2017, shuma 35 700 lekë.
9) Të ardhura për dieta brenda vendit nga Kuvendi për vitin 2017, shuma 225 750 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga kontrata e qirasë të pasurisë në Tiranë sipas kontratës 08.08.2017, shuma 22 000 lekë/muaj.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Lulzim Gjuzi, të ardhura si specialist i Auditit të Brendshëm në Universitetin 'Aleksandër Moisiu', Durrës, 55 687 lekë/muaj.
2) Bashkëshorti, Z. Lulzim Gjuzi, të ardhura nga qiraja dt. 15.02.2017, shuma 500 euro/muaj.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kredi bankare për blerje apartamenti marrë në bankën Societe Generale Albania në shumën 5 200 000 lekë më 31.10.2016 me afat 30.10.2031. Detyrimi i shlyer për vitin 2017, shuma 90 871.54 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 4 885 957.68 lekë.
2) Kredi bankare në bankën Societe Generale Albania, në shumën 1 000 000 lekë, marrë më 11.06.2017 me afat 11.06.2021. Detyrimi i shlyer për vitin 2017, shuma 72 709 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 874 618 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shpenzime për shlyerjen e kredisë për vitin 2017, shuma 90 871.54 lekë.
2) Shpenzime për shlyerjen e kredisë për vitin 2017, shuma 72 709 lekë.