Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 209 795 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti, Z. Muçjon Demiraj, të ardhura në vlerën 78 000 Dollarë nga kompania dhe nga qiraja e godinës në New York.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Subjekti deklaron se të gjitha shtesat dhe pakësimit e deklaruara në deklaratën e nënës zonjës Fatmira Hajdari njëkohësisht subjekt deklarimi pranë Inspektoratit, i janë lënë si përfitime po zonjës Fatmira Hajdari.
2) Kredi studentore, për shkollim Universitar të marrë në New York në shumën 10 000 Dollarë, me normë interesi 5% dhe me kohëzgjatje 10 vite. Detyrimi i shlyer është 60 Dollarë dhe gjendja e detyrimit të mbetur është 8 000 Dollarë.
3) Kartë krediti me limit shume 500 Dollarë, për të cilën është shlyer në vitin 2018 detyrimi 85 Dollarë dhe gjendja e mbetur e detyrimit të pashlyer është 415 Dollarë.
4) Kredi personale në shumën 2 000 000 Lekë të marrë për shkollim në muajin Korrik 2018 pranë një banke të nivelit të dytë, për të cilën është shlyer detyrimi 145 605 Lekë dhe gjendja e mbetur e detyrimit është 1 844 371 Lekë.
5) Bashkëshorti, Z. Muçjon Demiraj, shtesë me 15% të kapitalit në kompaninë wilcuma LLC, New York, nga rishpërndarja e kapitalit midis bashkëortakëve, vlera 0 Dollarë. Totali i kapitalit të zotëruar nga Z. Demiraj është 35%.
6) Bashkëshorti, Z. Muçjon Demiraj, kredi bankare në New York në shumën 350 000 Dollarë, me normë interesi 5% dhe kohëzgjatje 30 vite. Detyrimi i shlyer, 35 000 Euro, gjendja e mbetur e detyrimit, 280 000 Dollarë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 145 605 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në një bankë të niveli të dytë, për shkollim në shumën 2 000 000 Lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Muçjon Demiraj, shpenzuar shumën 35 000 Dollarë si shlyeje të kësteve të kredisë bankare të marrë në New York në vlerën 350 000 Dollarë.