Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhurat nga paga dhe përfitime të tjera financiare si Deputet në Kuvendin e Shqipërisë, 2 287 733 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura nga interesi bankar i depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 170 Euro.
2) Të ardhura nga interesi bankar i depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 14 000 Lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersGjendja e depozitës për kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 1000 Euro nga transferimi i fondeve të llogarisë rrjedhëse në monedhën Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka