Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 869 565 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2018.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Flutura Belba, të ardhura në vlerën 345 646 Lekë nga punësimi pranë Posta Sh.a, Dega Librazhd, periudha 01.01.2018-31.12.2018.
2) Bashkëshortja, Znj. Flutura Belba, të ardhura nga punësimi me kohë të pjesshme pranë Qendrës Shëndetësore Prrenjas për periudhën 01.01.2018-31.12.2018, shuma 245 126 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e overdraftit të marrë në një bankë të nivelit të dytë është 7 539 Lekë ndërsa shuma e detyrimit të shlyer është 48 554 Lekë.
2) Gjendja e huasë së marrë nga një Person Fizik për blerje apartamenti është në shumën 15 000 Euro dhe për vitin 2018 nuk është shlyer asnjë këst.
3) Kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 1 562 Lekë. Detyrimi i shlyer në vitin 2018 është 91 590 Lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Flutura Belba, gjendje të llogarisë bankare të pagës në një bankë të nivelit të dytë, 42 868 Lekë, të shtuar me 14 547 Lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Flutura Belba, gjendje të llogarisë bankare të pagës në një bankë të nivelit të dytë, 50 052 Lekë, të shtuar me 6 629 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 48 554 Lekë si shlyerje e detyrimi të overdraftit pranë një banke të nivelit të dytë.
2) Shpenzuar shuma 91 590 Lekë si shlyerje e detyrimi të kartës së kreditit pranë një banke të nivelit të dytë