moneyAndPower


offGeneralData
initialAssetsDeclaration

offIncomes 2018
incomecat_name incomeDesc
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 3 340 043 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2018.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura në vlerën 43 373 Lekë nga interesat bankare të depozitave për vitin 2018 pranë një banke të nivelit të dytë.
2) Të ardhurat nga interesat e Obligacioneve pranë një banke të nivelit të dytë, 396 500 Lekë.
3) Të ardhurat nga interesat e Obligacioneve pranë një banke të nivelit të dytë, 53 000 Lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Luljeta Bushaj, të ardhura në vlerën 491 659 Lekë nga paga si Kryeinfermiere pranë Qendrës Shëndetësore Nr.12 në Fier për vitin 2018.
2) Djali, Z. Amarildo Bushaj, të ardhura nga Pensioni i Invaliditetit për vitin 2018, shuma 254 500 Lekë.
3) Djali, Z. Amarildo Bushaj, të ardhura nga shitja e autoveturës tip Mercedes Benz sipas kontratës së shitblerjes datë 19.12.2017, shuma 220 000 Lekë.
4) Djali. Z. Ardit Bushaj, të ardhura nga paga pranë shoqërisë Albpetrol Sh.a për periudhën Janar 2018-Dhjetor 2018, shuma 1 475 910 Lekë.
5) Bashkëshortja e Z. Ardit Bushaj, Znj. Edra Bushaj, të ardhura nga paga si mësuese pranë Shkollës së Mesme të Përgjithshme “Janaq Kilica”, Fier për vitin 2018, shuma 570 900 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersTë ardhura nga shitja e prodhimeve bujqësore dhe fruti-kulturë në Qarkun Fier, 650 000 lekë.


expensesDeclared 2018
expenseDesc
Nuk ka