Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 960 000 Lekë nga paga.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëjetuesja, Znj.Irena Mato, të ardhura në vlerën 277 000 Lekë nga paga.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare me gjendje 111 000 Lekë me burim të ardhura nga paga.
2) Llogari kursimi me gjendje 11 495 Euro.
3) Llogari kursimi me gjendje 1 375 900 Lekë.
4) Bashkëjetuesja, Znj.Irena Mato, llogari bankare me burim të ardhura nga paga, me gjendje 63 600 Lekë.
5) Bashkëjetuesja, Znj.Irena Mato, llogari kursimi me gjendje 9 590 Euro.
6) Bashkëjetuesja, Znj.Irena Mato, llogari kursimi me gjendje 6 945 Dollarë.
7) Bashkëjetuesja, Znj.Irena Mato, llogari bankare me gjendje 17 900 Lekë.
8) Djali, Z. Sokrat Goro, llogari rrjedhëse në Hollandë me gjendje 3 647 Euro, me burim të ardhura nga kredia e shkollimit dhe kontributi i prindërve.
9) Djali, Z. Sokrat Goro, kredi nga Universitetit i Groningenit me vlerë 2 040 Euro për të cilën pagesat do të kryhen 2 vite pas diplomimit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka