Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga punësimi si Drejtore, Departamenti i Administrimit dhe Shërbimeve në Kryeministri në periudhën 01.01.2016 - 23.09.2016, 959 601 lekë.
2) Të ardhura nga punësimi si Kryetare e Komisionit të Prokurimit Publik për periudhën 23.09.2016 - 31.12. 2016, 254 960 lekë.
3) Të ardhura neto si lektore pranë Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, për vitin 2016, 60 000 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of Boards
1) Të ardhura neto si anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të Portit të Shëngjinit që prej datës 01.01.2016 - 14.10.2016 , 170 706 lekë.
2) Të ardhura si anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të Aeroportit "Nënë Tereza", emëruar në këtë detyrë prej datës 30.06.2016, 61 442 lekë.
3) Të ardhura neto si anëtare e Këshillit të Administrimit të Universitetit të Tiranës, për vitin 2016, 27 200 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëjetuesi, Laert Shehu, të ardhura neto nga punësimi si Drejtor i Suportit të Shitjeve në kompaninë Abtelecom&Eagle për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2016, 3 358 591 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga, pakësuar me - 670 415 lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, si kursime nga të ardhurat familjare të përbashkëta, shtuar me + 24 992 euro.
3) Gjendja e llogarisë së pensionit në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga punësimi, shtuar me + 20 000 lekë.
4) Bashkëjetuesi, Laert Shehu, llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga, pakësuar me - 49 517 lekë.
5) Bashkëjetuesi, Laert Shehu llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të parë, të ardhura nga paga, shtuar me + 7 000 euro.
6) Bashkëjetuesi, Laert Shehu, kredi në një bankë të nivelit të dytë marrë më 27.11. 2007, në vlerën totale prej 15 000 euro, me afat deri në 01.12.2027, shuma e shlyer 718 euro. Detyrimi mbetur pa shlyer, 9 870 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka