Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsE ardhura nga paga si Ministër për Europën dhe Punët e Jashtme, 1 556 412 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesat bankare të depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 28 Euro.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga dietat e projekteve të Këshillit të Europës, brenda dhe jashtë Shqipërisë në vlerën 2 384.28 Euro.
2) Znj. Bushati, të ardhura si konsulente (Person fizik) në projektet e Këshillit të Europës, 46 540 Euro.
3) Znj. Bushati të ardhura si konsulente (Person Fizik), nga projektet Euro Partners Developement EPD dhe nga Bashkimi Europian, 1 750 Euro.
4) Bashkëshortja, të ardhura si konsulente me EPD dhe GIZ në vlerën 525 000 Lekë.
5) Bashkëshortja, të ardhura si konsulente në OJF-në IPL, 290 748 Lekë.
6) Znj. Bushati, të ardhura nga shërbimi i konsulencës së ofruar si person fizik me GIZ, 930 000 Lekë.
7) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si trajnere dhe eksperte në Shkollën e Magjistratureës dhe Shkollën e Administratës Publike, shuma 231 786 Lekë.
8) Bashkëshortja të ardhura si konsulente juridike (si PF) për studion Legale Corongiu, Itali, 1 200 Euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtesë 842 000 Lekë gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë me burim të ardhura nga paga si Ministër.
2) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 28 Euro nga interesat bankare.
3) Bashkëshortja, shtuar me 797 981 Lekë gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë me të ardhura nga punësimi si konsulente.
4) Znj. Bushati, shtesë 49 430 Euro të gjendjes së llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë. Burimi i të ardhurave nga punësimi si konsulente.
5) Znj. Bushati, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë të pakësuar me 3 653 Euro për shpenzime personale dhe familjare.
6) Bashkëshortja, gjendje të llogarisë “Futura” për të bijën të shtuar me 32 Euro nga interesi bankar.
7) Bashkëshortja, gjendje të llogarisë “Futura” për të birin të shtuar me 4 Euro nga interesi bankar.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka