Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura të vitit me vlerë 876 720 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Mirditë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesShitje e autoveturës tip Pasat sipas kontratës me datë 18.09.2017, me vlerë 7 000 Euro.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersGjendje e pashlyer e detyrimit të Z. Preng Dedaj ndaj deklaruesit për autoveturën, vlera 1 010 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shlyer shuma prej 2 017 Euro (1 462 Euro principal dhe 555 Euro interes) për kredinë bankare për blerje dyqani plus garazhd të marrë pranë Raiffeisen Bank, me vlerë 29 000 Euro, me afat 20 vjeçar, këst mujor me vlerë 168,45 Euro për periudhën Janar-Mars 2017 dhe 168 Euro për periudhën Prill-Dhjetor 2017. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 17 818 Euro.
2) Shlyer shuma prej 2 500 Euro për borxhin e marrë në mirëbesim dhe pa interes, me vlerë 10 000 Euro në datë 06.04.2013 dhe afat deri në 06.04.2016. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 0 Euro.
3) Shlyer shuma prej 1 690 Euro për borxhin e marrë ndaj personave të tretë me qëllim likuidimin e kësteve të kredisë, arkëtuar në bankë sipas mandateve të arkëtimit në datat 04.04.2016, 03.09.2016 dhe 10.10.2016. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 0 Euro.