Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 1 314 178 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 132 600 Lekë si honorare nga pjesëmarrjet në komisionet parlamentare.
3) Të ardhura në vlerën 440 000 Lekë si rimbursim të shpenzimeve të karburantit të përfituara nga statusi i deputetit.
4) Të ardhura në vlerën 821 479 Lekë, nga dietat ditore të përfituara nga statusi i deputetit.
5) Të ardhura në vlerën 204 000 Lekë si rimbursim të shpenzimeve të telefonit të përfituara nga statusi i deputetit.
6) Të ardhura në vlerën 705.77 Euro nga Parlamenti Europian për dieta.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qiraja e një dyqani sipas Kontratës Noteriale të Qirasë datë 20.02.2018, shuma 300 000 Lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third parties
1) Të ardhura nga shitja e pjesës zotëruese të një pallati në Tiranë, apartament (3+1.), Nr.2 me sipërfaqe 132 m2, apartament (3+1.), Nr.27 me sipërfaqe 170 m2 dhe apartament (1+1.), Nr.26 me sipërfaqe 67.3 m2. Nuk deklarohet shuma nga shitja e apartamenteve.
2) Të ardhura nga shitja e apartamentit (2+1.),Nr.4 me sipërfaqe 90 m2 plus 1/2 garazhit Nr.5 dhe Nr.6, kësti i fundit i të shitjes është 44 500 Euro.
3) Të ardhura në vlerën 40 000 Euro si këst i parafundit i shitjes së apartamentit (3+1.) Nr.7 me sipërfaqe 119.73 m2, apartamentit (1+1.) me sipërfaqe 78.57m2 dhe garazhit Nr.11, Nr.12 dhe Nr.13. Për këto pasuri të paluajtshme ka mbetur pa u arkëtuar shuma 10 000 Euro.
4) Të ardhura në vlerën totale 42 580 Euro nga shitjet e apartamenteve, nga të cilat 8 200 Euro për apartamentin 3+1, Nr.23 me hipotekë 4/935+1-23, shuma 9 380 Euro për dy apartamente 2+1 me hipotekë 4/935+1-16, 4/935+1-8, shuma 20 000 Euro për apartamentit 3+1 dhe garazhet Nr.14, Nr.15 dhe shuma 5 000 Euro për apartamentin 2+1 me sipërfaqe 88 m2.
5) Të ardhura në vlerën 5 000 Euro nga shitja e apartamenteve 1+1 me sipërfaqe 63.7 m2 me hipotekë 4/935+1-10 dhe 4/935+1-18.
6) Të ardhura në vlerën 22 000 Euro nga shitja e makinës tip BMW sipas Kontratës së Shitjes datë 17.06.2018.
7) Të ardhura në vlerën 10 676.67 Euro si kthim detyrimi pjesor nga Bashkia Vlorë.
8) Të ardhura nga shitja e një pjesë të një apartamenti, 132 080 Euro.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) shtuar pasuria si Pronar i një shtëpie në Durrës në shumën 9 500 000 Lekë, të blerë në vitin 2018 me të ardhura nga kursimet dhe biznesi.
2) Pronar i një makine të tipit BMW 625 në shumën 28 571 Euro, të blerë në vitin 2018 më të ardhura nga shitja e makinës së djalit BMW (vlera 22 000 Euro) dhe të tjerat nga kursimet e deklaruesit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 9 500 000 Lekë për blerjen e një shtëpie banimi.
2) Shpenzuar shuma 28 571 Euro për blerjen e një makine të tipit BMW 625.