Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 3 044 541 lekë.
2)Të ardhura nga dieta nga OECD, vizitë në Ankara, 238 euro.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, të ardhura nga paga si punonjëse e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, 1 168 289 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
Others
1) Gjendje llogari bankare pakësuar me 2 821 184 lekë.
2) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare pakësuar me 125 848 lekë.
3) Porositur një ambient parkimi dhe depo me sip. 80 m2, sipas kontratës së datës 27.04.2016 për të cilën janë paguar 27 000 euro.
4) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, në shumën 300 000 lekë, afat vlefshmërie deri në 2020.
5) Bashkëshortja, kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë në shumë 50 000 lekë, afat vlefshmërie deri në 2020.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Bashkëshortët, shlyer në vitin 2016 -854 554 lekë për kredi bankare për blerje shtëpie marrë më 03.03.2016 me principal 14 080 000 lekë, këst mujor 94 950 lekë dhe afat shlyerje 15 vjet. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 13 432 124 lekë.