Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe honorare si Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për vitin 2018, shuma 1 556 414 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura neto nga pjesmarrja në mbledhjet e KKRT-së, në vlerën 85 000 Lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura neto nga paga si Senior Associate BD në shoqërinë Ernst & Young Albania, shuma 2 396 767 Lekë.
2) Të ardhura neto nga interesat bankare të depozitave të bashkëshortes dhe të fëmijëve, në shumën 37 875 Lekë, nga të cilat të ardhurat neto të Znj. Peleshi nga interesat bankare janë 29 230 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësuar me 66 554 Lekë për pagesa të ndryshme, gjendja e llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë.
2) Shtesë me 107.45 Euro, gjendja e llogarisë rrjedhëse të bashkëshortëve, me pjesë takuese 50% me destinacion shlyerjen e kësteve të kredisë.
3) Shtesë me 35.75 Dollarë, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të njërit prej fëmijëve, me burim të ardhura nga interesat bankare dhe nga dhuratat e familjarëve për ditëlindje.
4) Shtesë me 224.52 Dollarë, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të njërit prej fëmijëve, me burim të ardhura nga interesat bankare dhe nga dhuratat e familjarëve për ditëlindje.
5) Shtesë me 21.45 Dollarë, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të njërit prej fëmijëve, me burim të ardhura nga interesat bankare dhe nga dhuratat e familjarëve për ditëlindje.
6) Gjendja e kartës së kreditit me vlerë limiti 2 000 Euro, në një bankë të nivelit të dytë me afat skadimi deri në vitin 2022, është 5 Euro. Për vitin 2018, është shlyer 679.66 Euro e gjendjes së detyrimit 684.66 Euro që është deklaruar në 31 Dhjetor 2017.
7) Bashkëshortja, pakësuar me 163 083 Lekë, gjendjen e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë për pagesa të ndryshme.
8) Bashkëshortja, pakësuar me 1 577 972 Lekë, gjendjen e depozitës me afat në një bankë të nivelit të dytë. Shuma është përdorur për shkollimin e fëmijëve, likuidimin pjesor të kredisë dhe qirasë.
9) Pakësuar me 159 490 Lekë, gjendja e llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë të Znj. Peleshi. Shuma është përdorur për likuidimin e pagesave të ndryshme.
10) Bashkëshortja, kartë krediti me vlerë limiti 200 000 Lekë, në një bankë të nivelit të dytë me afat skadimi deri në Janar 2023. Gjendja e detyrimit të kartës së kreditit në 31 Dhjetor është 0 Lekë, dhe për vitin 2018 Znj. Peleshi nuk ka bërë asnjë derdhje/tërheqje në kartë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shlyer shuma prej 679.66 Euro për detyrimin e kartës së kreditit me limit 2 000 Euro pranë një banke të nivelit të dytë, për të cilën detyrimi i mbetur në datë 31 Dhjetor 2018 është 5 Euro.
2) Shpenzuar në vitin 2018, shuma 4 153 Euro si pricipal dhe interesa të kredisë së marrë në 23.02.2010 me afat shlyerje 15 vite me prinicpal 60 000 Euro, me normë interesi eurolibor plus 0.5% dhe me këst mujor 355 Euro. Për kredinë bankare me objekt arredimin e banesës, gjendja e detyrimit të mbetur në 31 Dhjetor 2018 është 25 865.3 Euro.