moneyAndPower


offGeneralData


offIncomes 2013
incomecat_name incomeDesc
Incomes from Salary and other supplementary compensationsPaga si Konsull i Përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë në Turqi në vlerën 20 145 euro.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsInteresa në vlerën 490 euro prej maturimit të depozitës së kursimeve.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja zonja Alma Muça paga si Staf Teknik në Konsullatë në vlerën 5 616 euro.
2) Bashkëshortja zonja Alma Muça dhuratë nga babai para në vlerën 1 623 520 lekë.
3) Bashkëshortja zonja Alma Muça paga si Konsulente Teknike Farmaceutike pranë Farma-Vlora shpk në vlerën 300 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function102%
OthersNuk ka


expensesDeclared 2013
expenseDesc
Nuk ka