Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, 2 416 087 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura nga interesat e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë 1.17 Dollarë, pjesa takuese 50 %.
2) Të ardhura nga interesat e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 2 083 Lekë, pjesa takuese 50 %.
3) Të ardhura nga interesat e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5.53 Euro, pjesa takuese 50 %.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti Z. Lekë Kodheli, nuk jepet informacion mbi të ardhurat por deklarohet se gjatë vitit llogaria e pagës është pakësuar me 222 158 Lekë të ardhurat nga punësimi për vitin 2018.
2) I biri, Z. Mikel Kodheli, të ardhura nga punësimi si Arkitekt, 768 051 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë me pjesë takuese 50%, shtesë interesat bankare 1.17 Dollarë.
2) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë me pjesë takuese 50% është shtuar me 2 083 Lekë nga interesat bankare.
3) Shtuar me 5.53 Euro, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë me pjesë takuese 50%. Burimi i të ardhurave, interesat bankare.
4) Pakësuar me 3 015 Euro nga interesat bankare, gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë, me pjesë takuese 50%.
5) Gjendja e llogaria në një bankë të nivelit të dytë, me pjesë takuese 50% është shtuar me 1 752 091 Lekë.
6) Pakësim 85 Euro, i gjendjes së llogarisë në një bankë të nivelit të dytë me pjesë takuese 50%.
7) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë,Visa Card është 0 (monedha e papërcaktuar) me pjesë takuese 50 %.
8) Gjendja e llogarisë bankare të pafrytshme në një bankë të nivelit të dytë në monedhën Lekë/Euro është 0, pjesa takuese 50%.
9) Gjendja e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 42 399 Lekë, me pjesë takuese 50% dhe në emër të djalit Z. Mikel Kodheli.
10) Gjendje e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, 0 Euro, me pjesë takuese 50%, në emër të bashkëshortit Z.Lekë Kodheli.
11) Gjendje e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, 0 Euro, me pjesë takuese 50%, në emër të bashkëshortit Z.Lekë Kodheli.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka