Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga për vitin 2017 si administrator i Ujësjellës-Kanalizime sh.a, Mallakastër, 856 356 lekë.
2) Të ardhura nga dietat, 50 000 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kredi bankare në Raiffeisen Bank marrë për nevoja shëndetësore është shlyer plotësisht me të ardhurat nga paga. Detyrimi i shlyer 229 405 lekë.
2) Gjendja cash është shtuar me 80 000 lekë nga paga duke shkuar në 1 480 000 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank në fund të vitit 2017 është 144 113 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka