Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga neto si Kryeministër i Shqipërisë, shuma 2 011 693 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightTë ardhura neto nga krijimtaria artistike ose shitja e punimeve artistike, 929 588 Lekë.
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura neto nga paga dhe puna si eksperte në shumën 1 540 000 Lekë.
2) Znj. Rama të ardhura neto nga honoraret, 900 926 Lekë.
3) Bashkëshortja, të ardhura neto në vlerën 2 098 140 Lekë nga qiradhënia e një apartamenti në Tiranë.
4) Bashkëshortja të ardhura neto në vlerën 2 865 Lekë nga interesat bankare.
5) Bashkëshortja, të ardhura neto nga konsulenca në shumën 1 521 593 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësuar me 74 659 Lekë të ardhurat personale në një llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
2) Bashkëshortja, shtuar me 3 681 399 Lekë të ardhurat personale në një llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
3) Bashkëshortja, pakësuar me 81 000 Lekë gjendjen monetare cash.
4) I biri ka pakësuar me 432.82 Lekë, gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
5) I biri, pakësim 16 206.95 Euro të gjendjes së llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
6) Z. Gregor Rama, kontratë qiraje me gjendje detyrimi në 31 Dhjetor, 360 000 Lekë. Për vitin 2018, nuk është bërë pagesë për shlyerje detyrimi.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Në vitin 2018, nga bashkëshortët është shpenzuar shuma 4 274 Euro si shlyerje e principalit dhe interesave të kredisë bankare 80 000 Euro të marrë në një bankë të nivelit të dytë në 22.10.2013, me afat shlyerje 10 vite. Për kredinë bankare të marrë së bashku me bashkëshorten me pjesë takuese 50%, gjendja e detyrimit kundrejt bankës në 31 Dhjetor është 22 187 Euro.