Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, shuma 111 731.91 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Klarita Velaj, të ardhura në vlerën 29 000 Euro në vit nga paga si Financiere pranë firmës Lausch and Co, Vjenë, Austri.
2) Bashkëshortja, Znj. Klarita Velaj, të ardhura si kompesime page nga shteti Austriak për fëmijë studentë, shuma 5 500 Euro në vit.
3) Vajza, Znj. Helena Velaj, të ardhura nga punësimi part-time pranë Schwayer Media GmbH, 10 220 Euro.
Payments received for obligations from third parties
1) Të ardhura nga Bashkia Pogradec sipas një kontrate të lidhur në Maj 2009, shuma 8 000 000 lekë për punë të kryera. Detyrimi i bashkisë Pogradec ndaj deklaruesit ka nisur të shlyhet vetëm pas një vendimi gjyqësor që ka nxjerrë fitues Z. Velaj. Në vitin 2018 janë përfituar 8 000 000 lekë ndërsa mbeten për t'u marrë edhe 500 000 lekë.
2) Të ardhura nga Bashkia Fier sipas një kontrate të lidhur në vitin 2012 në shumën 5 000 000 lekë për punë të kryera. Detyrimi i bashkisë Fier ndaj deklaruesit ka nisur të shlyhet vetëm pas një vendimi gjyqësor që ka nxjerrë fitues Z. Velaj. Janë përfituar 2 500 000 lekë ndërsa mbeten për t'u marrë edhe 2 500 000 lekë.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronar 100% i një apartamenti më sipërfaqe 85 m2 në Vlorë, të trashëguar nga familja, vlera 5 000 000 Lekë.
2) Pronar 100% i një makine Chryesler Voyager, 400 000 Lekë të blerë me të ardhurat nga paga dhe nga kursimet.
3) Mbyllur depozita e kursimit pranë një bankë në Vjenë, Austri.
4) Gjendje të depozitës së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 854.55 Lekë.
5) Vlera totale katalogëve si realizime personale e të artistëve të huaj të realizuar ndër vite dhe e librave të botuara në Tiranë, Bukuresht, Kairo, Bari, Athinë, Zagreb është 1 250 000 Euro. Vlera e secilit libër varion nga 10-40 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka