moneyAndPower


offGeneralData
initialAssetsDeclaration

offIncomes 2015
incomecat_name incomeDesc
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe shpërblime, 1 383 540 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, të ardhura nga paga si Infermiere pranë QSUT, 408 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
Others
1) Detyrime të papaguara në vlerën 1 936 334 lekë për një kredi bankare marrë më 29.08.2011 me principal 2 595 000 lekë dhe afat shlyerje 96 muaj.
2) Gjendje llogarive bankare, 5 465 lekë.


expensesDeclared 2015
expenseDesc
Detyrime të paguara në vlerën -321 334 lekë për një kredi bankare marrë më 29.08.2011 me principal 2 595 000 lekë dhe afat shlyerje 96 muaj.