moneyAndPower


offGeneralData


offIncomes 2016
incomecat_name incomeDesc
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 597 642 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura nga interesa depozite, 6 962 lekë.
2) Të ardhura nga interesa depozite, 3 033 lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, të ardhura nga biznesi, 374 440 lekë.
2) Vajza, të ardhura nga paga në Bashki, 481 820 lekë.
3) Djali, të ardhura nga paga në OSHEE, 597 108 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
OthersDepozitë bankare çelur më 22.01.2016, 1 000 000 lekë.


expensesDeclared 2016
expenseDesc
Nuk ka