moneyAndPower


offGeneralData
initialAssetsDeclaration

offIncomes 2016
incomecat_name incomeDesc
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 780 960 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
OthersNuk ka


expensesDeclared 2016
expenseDesc
Marrë kredi dhe Shlyer në vitin 2016 vlera -1 079 137 lekë, kredi bankare me principal 18 900 000 lekë. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 18 411 205 lekë.