moneyAndPower


offGeneralData


offIncomes 2013
incomecat_name incomeDesc
Incomes from Salary and other supplementary compensationsPaga si Ambasador i Republikës së Shqipërisë në Pragë në vlerën 29 532 euro.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja zonja Matilda Pecani paga pranë Albcontrol në vlerën 2 101 902 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
OthersNuk ka


expensesDeclared 2013
expenseDesc
Nuk ka