Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura bruto nga paga si Ministër Shteti për Inovacionin dhe Administratën Publike, 2 097 120 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qiradhënie e ambienteve suplementare e shtëpisë në Paris (parkingje) në vlerë 8 164 euro.
2) Të ardhura nga studio në Kremlin Bicetre Francë 3 243 euro.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti Z. Isidor Shteto, paga bruto në Credit Agricole Paris 114 375 euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function1.76
Others
1) Gjendje llogarisë bankare, 4 811 euro, shtuar me 4 611 euro.
2) Gjendje llogarisë bankare, 2 955 euro, shtuar me 1 928, pjesa takuese 50%.
3) Gjendje llogarisë bankare, -3 920 euro, shtuar me 2 992 euro, pjesa takuese 50%.
4) Gjendje llogarisë bankare, 1 094 832 lekë, shtuar me 1 016 031 lekë.
5) Gjendje llogarisë bankare, 272 euro, pakësuar me 132 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer gjatë 2016 kredi në vlerën 12 294 euro (principal dhe interesa), mbeten pa shlyer në 31 dhjetor 2016 vlera prej 199 750 euro.
2) Shlyer gjatë 2016 kredi në vlerën 5 001 euro pagesë vjetore për një kredi me gjendje të papaguar në 31 dhjetor 2016 me vlerë 116 091 euro.