Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si Sekretar i Përgjithshëm në shumën 1 340 000 lekë për vitin 2018
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura nga paga si anëtar i Këshillit Mbikqyrës Albpetrol në shumën 270 000 lekë
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Të ardhurat nga puna e bashkëshortes pranë Fondit Amerikan të Zhvillimit në shumën 1 400 000 lekë
2) Të ardhurat nga bashkëshortja nga aktiviteti privat (nga paga dhe të ardhurat si administratore dhe ortak i vetëm i shoqërisë U.Development). Gjendja më 31.12.2018 është 2 600 000 lekë
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëKthim borxhi në vlerën 5 000 dollarë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Shtim Kursim nga llogaria në lekë për efekt page, dieta, pagesa në anëtarësi, në këshilla mbikëqyrës (pakësim efektiv i gjendjes në llogari si pasojë e konvertimit në Euro po aty të shumës 7 000 000 lekë). Gjendja në datën 31.12.2018 është 650 000 Lekë, ndërsa shtimi në llogari është 1 400 000 Lekë
2) Pakësim shpenzime në llogarinë në euro (shtim efektiv i gjendjes në llogari si pasojë e konvertimit në euro po aty të shumës 7 000 000 lekë). Gjendja në datën 31.12.2018 është 71 500 euro dhe pakësimi në masën 2 500 euro
3) Shtim në llogari në vlerën 5 000 dollarë