Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si Sekretar i Përgjithshëm në shumën 1 340 000 lekë për vitin 2018
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura nga paga si anëtar i Këshillit Mbikqyrës Albpetrol në shumën 270 000 lekë
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Të ardhurat nga puna e bashkëshortes pranë Fondit Amerikan të Zhvillimit në shumën 1 400 000 lekë
2) Të ardhurat nga bashkëshortja nga aktiviteti privat (nga paga dhe të ardhurat si administratore dhe ortak i vetëm i shoqërisë U.Development). Gjendja më 31.12.2018 është 2 600 000 lekë
Payments received for obligations from third partiesKthim borxhi në vlerën 5 000 dollarë
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Shtim Kursim nga llogaria në lekë për efekt page, dieta, pagesa në anëtarësi, në këshilla mbikëqyrës (pakësim efektiv i gjendjes në llogari si pasojë e konvertimit në Euro po aty të shumës 7 000 000 lekë). Gjendja në datën 31.12.2018 është 650 000 Lekë, ndërsa shtimi në llogari është 1 400 000 Lekë
2) Pakësim shpenzime në llogarinë në euro (shtim efektiv i gjendjes në llogari si pasojë e konvertimit në euro po aty të shumës 7 000 000 lekë). Gjendja në datën 31.12.2018 është 71 500 euro dhe pakësimi në masën 2 500 euro
3) Shtim në llogari në vlerën 5 000 dollarë