Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 495 342 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga qira për periudhën Maj-Dhjetor 2016, vlera 36 176 euro.
2) Kthim shume nga qiraja në vlerën 87 219 euro, të cilën deri më 21.04.2016 qiramarrësi bënte derdhje në llogarinë bankare të bashkëshortes për llogari të zotit Gaçi.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion302%
Të tjera
1) Shtesë kapitali në llogari të Shpk-së, 42 100 euro, me të ardhura nga qira.
2) Djali, Kevin Gaci pronar i një veture tip Golf, 3 000 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shlyer në vitin 2016 vlera -29 600 euro për kredi bankare, e cila është transferuar në një tjetër bankë të nivelit të dytë. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 25 473 euro.