Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 374 059 Lekë nga paga si Ministër i Mbrojtjes për vitin 2020.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, të ardhura në vlerën 5 621 100 Lekë nga qiradhënia.
2) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, të ardhura në vlerën 1 881 900 Lekë nga qiradhënia.
3) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, të ardhura në vlerën 705 465 Lekë nga ISSH-ja si Subjekt Suplementare.
4) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, të ardhura në vlerën 40 000 Lekë nga drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve si likuidim në kuadër të Paketës Financiare Anti-Covid.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Znj. Xhaçka i ka kaluar të vëllait kundrejt pagesës 19 000 Euro të drejtat reale te pronësisë për apartamentin 2 në Tiranë për të cilin kishte kontratë të lidhur me kompaninë Agikons Sh.p.k., e njëjta shumë e parapaguar nga ajo kontrate e mëhershme 2012.
2) Znj. Xhaçka, ka lidhur kontratë më 01.07.2020 për shitjen e automjetit me vlerë 12 000 Euro (1 484 400 Lekë).
3) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 7 156.68 Euro më 31.12.2020.
4) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 0 Dollarë më 31.12.2020.
5) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 400 Lekë më 31.12.2020.
6) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 948 043.86 Lekë më 31.12.2020.
7) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, paguar kësti i parë në shumën 50 000 Euro (6 150 000 Lekë), sipas kontratës për blerjen e një apartamenti banimi me sipërfaqe 153m2 verandë, të lidhur më 15.01.2020.
8) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 7 558.12 Euro më 31.12.2020.
9) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 44 003.3 Euro më 31.12.2020.
10) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 57 909.9 Lekë më 31.12.2020.
11) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 68.35 Euro më 31.12.2020.
12) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 140 622.45 Lekë më 31.12.2020.
13) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 0 Lekë më 31.12.2020.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, shpenzuar shumën 3 225 Euro (396 675 Lekë) si shlyerje të kësteve të kredisë bankare. Nuk mbetet më likuidim për të shlyer.
2) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, ka shpenzuar shumën 10 100.4 Euro (1 242 349 Lekë) si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë për blerjen e automjetit të tipit Land Rover në 2017.