Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 570 352 Lekë nga paga si Ministër i Mbrojtjes për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, të ardhura në vlerën 3 788 400 Lekë nga qiradhënia për njësinë e shërbimit, dyqan.
2) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, të ardhura në vlerën 1 175 775 Lekë nga ISSH-ja.
3) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, të ardhura në vlerën 345 000 Lekë nga shitja e automjetit të djalit.
4) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, të ardhura në vlerën 600 000 Lekë nga paga si administrator i shoqërisë AG TCC për vitin 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Znj. Xhaçka për kontratën e lidhur me kompaninë Agikons Sh.p.k me qëllim blerje të një apartamenti banimi 2+1, në Tiranë, për vitin 2019 nuk ka bërë asnjë pagesë dhe gjendja e detyrimi të pashlyer ka mbetur e pandryshuar.
2) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci,për kredinë bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë, ka shlyer në 2019 si principal dhe interesa shumën 7 642.7 Euro (921 764 Lekë). Gjendja e mbetur e detyrimit kundrejt bankës në 31 Dhjetor 2019 është 3 225 Euro.
3) Z.Artan Gaci, kredi bankaren në shumën 50 000 Euro (6 750 000 Lekë), me qëllim blerje makinë të tipit Land Rover në vitin 2017. Për vitin 2019, është likuiduar detyrimi 9 751.63 Euro (1 199 450 Lekë) dhe ka mbetur gjendja e pashlyer e detyrimit në shumën 27 755 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, shpenzuar shumën 7 642.7 Euro (940 052 Lekë) si shlyerje të kësteve të kredisë bankare.
2) Bashkëshorti, Z. Artan Gaci, ka shpenzuar shumën 9 751.63 Euro (1 199 450 Lekë) si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë për blerjen e automjetit të tipit Land Rover në 2017.