Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 495 342 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qira për periudhën Maj-Dhjetor 2016, vlera 36 176 euro.
2) Kthim shume nga qiraja në vlerën 87 219 euro, të cilën deri më 21.04.2016 qiramarrësi bënte derdhje në llogarinë bankare të bashkëshortes për llogari të zotit Gaçi.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function302%
Others
1) Shtesë kapitali në llogari të Shpk-së, 42 100 euro, me të ardhura nga qira.
2) Djali, Kevin Gaci pronar i një veture tip Golf, 3 000 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shlyer në vitin 2016 vlera -29 600 euro për kredi bankare, e cila është transferuar në një tjetër bankë të nivelit të dytë. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 25 473 euro.